zdvihati, zdvíhati, zvedati ned. k zdvihnouti, zvednouti 1-5, 7-9: stroj na zdvihání, zvedání těžkých břemen; z. poháry k přípitku; z. děti do výše; z. ohnutou větev rovnat; z. si ve sněhu, v blátě sukni, plášť nadzdvihovat, nadzvedávat; z. zbraň, meč, přen. zast. začínat boj; z. někomu žaludek působit nevolnost; žert. z. kotvy dávat se na cestu, odcházet; – z. ruce k prosbě vztahovat; z. ruce v údivu pozvedávat; z. hlavu vztyčovat, přen. nabývat sebevědomí, být smělejší; z. nos, bradu, přen. stávat se hrdým, pyšným; z. sklopené oči; z. zraky upírat vzhůru; pes zdvihá čenich, uši větří; stav. z. krov; – z. ze země vytroušené mince sbírat; z. omdlelého člověka stavět na nohy; z. rukavici, přen. expr. přijímat nabízený boj; – zprav. kniž. a zast. v ust. spoj. z. hlas zvyšovat, zesilovat, kniž. naléhavě promlouvat; přen. z. (svůj) hlas ve prospěch, na obranu něčeho, proti něčemu (v tisku, na schůzi ap.) veřejně vystupovat; zdvihat nároky (Šal.), protest (Sova) uplatňovat; zast. nezvedám obžalob (Mach.) nevznáším; – hovor. z. úroveň, kvalitu zlepšovat; zdvihat pracovní morálku (Zápot.); zvedat náladu (Weiss) pozvedat; poněk. zast. že ho přízeň obecenstva zdvihá (Herb.) vyvyšuje; – kniž. a zast. zdvihat revoluci (Mach.), boj (R. právo) podněcovat, vyvolávat; nový odboj zvedá (Vrchl.); válku zdvihati počali (Pal.); – kniž. a zast. smlouvou dotčenou zdvihají se oba artikule (Wint.) ruší; – zř. zast. (hrady) bývaly i svévolně zdvihány (Šus.) stavěny; zdvihati se, zdvíhati se, zvedati se ned. 1. k zdvihnouti se, zvednouti se: opona se zdvihala, herci děkovali (op. padala); taje, hladiny řek se zvedají (op. klesají); zdvihá, zvedá se mu žaludek začíná mu být nevolno; zvedá se mu žluč (přen.) začíná se zlobit; – ruka se výstražně zdvíhá; nohy se ve sněhu těžce zvedaly; zraky se zdvihaly a zas klopily; prsa se mu mocně zdvihala (Prav.); – nemocný se těžko zdvihal, zvedal z lůžka stavěl se na nohy; uvadlý list už se zas zvedá postavuje se; – z. se k odchodu; mladí se ještě baví, staří se už zvedají; – cesta se náhle zvedá do kopce stoupá; na obzoru se zdvihal hrad tyčil se, vypínal se; mlhy se zvedaly, jasnilo se; – kniž. a poněk. zast. zdvihá, zdvíhá, zvedá se vítr vzniká; zdvihal sekřik (Herb.); (v muži) se zdvíhal vzdor (Herrm.); zvedá se v něm nevole (Šmil.); – hovor. životní úroveň se zvedá zvyšuje se; průmysl se zdvihá (Třeb.) zvelebuje se; – kniž. a poněk. zast. proti řádům se zvedat (Zey.) bouřit se; celý svět zdvihá se proti nim (Rais) povstává 2. expr. (s čím, kým) s námahou dávat do výše, vzhůru: z. se s těžkými konvemi; ať se s ničím nezdvihá, ublíží si; nezdvihejte se s tím dítětem ○ předp. nad-, u-, vy-; nás. zdvihávati, zvedávati ○ předp. nad-