zvládnouti dok. (min. -dl, podst. -dnutí) 1. (koho, 4. p.) podřídit něčí jednání svému rozhodování; ovládnout 2, zkrotit, přemoci 2, (co) podřídit chod, vývoj něčeho svému vlivu: z. bujného koně; z. roztěkané žáky; z. dospívajícího syna; pohledem z. tygry a lvy (Bass); – kulomety z. celý kraj (Mach.); z. závod organizačně 2. (co; *s kým Nov., *čím Suš.) mít dost možnosti, zvl. síly, něco překonat, stačit na něco; zdolat 4, zmoci 2 (co): z. epidemii; tělo konečně zvládlo chorobu; nezvládl řízení vozu; z. mimořádné obtíže překonat; z. uložené úkoly; z. zvýšené normy; to nelze časově z.; z. předvánoční návaly v obchodech; z. s úspěchem dopravu ve dnech spartakiády 3. (co) dokonale se zhostit svého úkolu v něj. práci, zprav. tvůrčí, dokonale vytvořit, zpracovat; osvojit si 2, naučit se: z. roli herecky n. režijně; z. obtížné téma; umělec zvládl skladbu po stránce technické i přednesové; referát s významným námětem, ale naprosto nezvládnutý (Lit. nov.); – z. marxisticko-leninskou teorii; z. učební látku v stanovené době