• kritika, -y f. studium a hodnocení činnosti literární, umělecké n. vědecké a bádání o základech, podstatě a methodách uměleckého tvoření a vědecké činnosti; odborné posuzování, posouzení, odborný posudek; odborní posuzovatelé, kritikové. Usilujeme o pokrok, kritiku a diskusi. Herb. Jak literatura, musí být i kritika česká, jako je anglická, německá, francouzská, vlašská. V. Mrš. Ač kritika nebyla jeho [Máchovým] zamilovaným předmětem, byly přece úsudky jeho o spisech a o lidech nevšední. Sab. Časopisy literaturou a kritikou se obírající. Květy. Mládí ignoruje vše neb soudíc reptá, ku kritice než v čin hotovo spíš. Vrch. Kritika může býti dobré koření, ale někdy také rebarbora nebo dokonce rulík. Rais. [Spisovatel] sedne a napíše na druhého notnou kritiku. Havl. Kritika zde onde některé vady v překladu nalezla. Rieg. Zpíval jsem, kritika chválila, jak moje písničky vzruší. Bezr. Očekával jsem na tento článek nějakou kritiku a odpor. Havl. Kritika neviděla sobě na jazyk, jen jeden kritik mně přál a uznal mne. Ner. [F. V. Krejčí] byl jediný z mladé kritiky v nejednom případě uznán officielním světem. Kar. D Hist. historická kritika myšlenkový proces, jímž se dospívá od pramenů historických k poznání historické skutečnosti. Kritika pramenů. Šetřiti sluší již při uvažování jednostranných zpráv tím opatrnější kritiky. Pal. Přijde historická kritika a řekne, že zmíněné osobnosti nikdy nežily. Mrš. Filol. kritika textová zkoumání textu ke zjištění jeho poruch, jeho poměru k jiným příbuzným textům a ke stanovení znění původního n. jemu nejbližšího. Pro správnost a zachovalost rukopisu kritice z domyslu na štěstí jen tuze malého místa popřáno. Neb. D vůbec posudek, posuzování, posuzovatelé. Podrobí ji [Hedviku] Sluka své kritice. Šmil. [Slečinky] žárlivou, malichernou kritiku jedna o druhé pronášejí. Jir. Chlapci a děvčata, kteří párku k sobě neměli, vedli kritiku. Něm. Bude posuzován paničkami i děvčaty, projde ohněm bálové kritiky. Herrm. Co tady provádíš, je už pode vši kritiku. Kun. Kdo má říci slečně, že hrála „pod kritiku“? Smet. Vyšetřování bylo vedeno svrchovaně nedbale, pod kritikou. Čas.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 315 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 315