předchozí Slovník řeči česke následující

E

[438] Einfallen. Wpadám, wpádnu.

in Gedächtniß einfallen. Pripadá, pripadne.

Einbringen, erfeßen. Nahradjm, wynahradjm.

Einlöſen. Wyměnjm.

Einbilden ſich. Dumeyſſljm ſobě.

Einreden. Wmlouwám.

Eilen. Poſpěchám, poſpjſſjm.

Einholen. Doſtjhnu.

Einwenden. Namjtám.

Entgegen einwenden. Oprocugi, oprotjm.

Eifern. Horljm.

Bittlich einkommen. Vcházým ſe.

Ehren. Ctjm, vctjm.

Ebnen. Planjm, rownjm.

Erhöhen. Wzwlebugi, wzwelebjm, powzdwyhnu.

Engmachen. Oužjm, wzouzjm.

Erlauben. Dowolugi, dowoljm.

Erleuchten. Oſwjcugi, oſwjtjm.

Erleichtern. Wzſnázým, wzſnazým, wzlehcjm.

ſich erkundigen. wzwědám, poptáwám ſe.

ſich erklären. Progewjm ſe.

Erfahren. Dowjm ſe.

Erfahren, verſuchen. Wzkuſugi, wzkuſým.

ſich Erinnern. Vpamácým ſe, vpamatugi ſe.

Erinnern jemanden. Pripominám, pripomenu.

Ermuntern. wzbuzugi, wzbudjm.

[439] Erlangen. Doſahugi, doſáhnu.

Erhalten. Obdržugi, obdrzjm.

Erkennen. Vznáwám, vznám.

Erforſchen. Skoumám, ſpitugi.

Eggen. Wlácjm.

Entſtehen. powſtáwám, powſtanu.

Entſetzen ſich. Wzhrozugi ſe, wzhrozým ſe.

Einhalten. Zadržjm.

Enthalten in ſich. Wzdržugi, wzdržjm.

ſich enthalten. Zdržugi, zdržjm.

Entkommen. Wywáznu.

Entrüſten ſich. Rdjm, zardjm ſe.

Entfernen. Wzdálugi ſe, wzdáljm ſe.

Entſchlüſſen. Rozwážjm.

Erſtaunen. Vſtrnám, vſtrnu.

ſich ergeben. Wzdáwám ſe, wzdám ſe.

ſich erbarmen. Smilugi ſe.

Erlöſen. Wyſwobodjm, wykoupjm.

Erhöhen. Powiſſjm.

Erledigen. Zproſtjm.

Erwerben. Nabywám, nabidu.

Erwachen. Probudjm ſe.

Errathen. Vhodnu.

Erzählen. Powidám, powjm.

Eſſen. Gjm.

Enden. Wzkoncjm, dokonám.

Erzwingen. Wynucugi, wynutjm.

Entgehen. Vcházym, vgdu.

Entſtehen. Powſtáwá, powſtane.

Erwachſen. Wzroſtám, wzroſtu.

Entrathen. Zbawugi, zbawjm ſe.

[440] Entdecken. Wygewugi, wygewjm, wynaleznu.

Entlaſſen. Propuſtjm.

Entfremden. Odcyzugi, odcyzým.

Entgegen gehen. Gdu, neb pudu wſtrjč.

Enſchlieſſen ſich. Rozmiſljm ſe.

Erſcheinen. Wzgewjm ſe.

Erſcheinen, ſich geſtellen. Doſtawjm ſe.

Einfechten. Naklýzým, naklidjm.

Einſchlag geben. Náraz dáwám, dám.

Einſchlag geben dem Vas. Syřjm, naſyřjm.

Einig ſeyn. Sworjm.

Uneinig ſeyn. Neſworjm.

Entwerfen. Wyobrazugi, wyobražym.

Erſtere, der erſte ſeyn. Prwnjm.