předchozí Slovník řeči česke následující

O

in Ohnmacht fallen. Omdlewám, omdljm.

Offenbaren. wygewugi, wýgewjm,

Oeffnen. Odwjram, odewřu.

Eröftern. Wzčaſtugi, wzopětugi, wzopětjm.

Ordnen. Ridjm, řadám, wzřadám.

Opfern. Obětugi.

Ordnung. Řad.

ein Orden. Řád.

Ordentlich. Řádňe, pořádňe.

Ohngefähr. Maňe, nenadále.