předchozí Slovník řeči česke  

Z

Zahlen. Platjm, zaplatjm.

Schuld entrichten. Zaprawjm.

Zanken. Wadjm ſe.

Zähmen. Krotjm ſe, ſkrotjm.

Zaubern. Čarugi, včarugi.

Zaumen. Vzdjm, ovzdjm.

Zaunen. Ohrazým, oploťjm.

[469] Zeichnen, bilden. Znamenám, wyznamenám.

Zeichen. Znamjm, poznamjm, poznamenjm.

Zertragen ſich. Rozwrhnu ſe.

Zerwerfen. Rozhazugi, rozhodjm.

Zerſchneiden. Rozřezám, rozkrogjm.

Zechen. Kwaſým, hodugi.

Zech in Spielhaben. Plichťjm.

Zehren. tráwjm, ſtráwjm, vtratjm.

Zerbrechen. Rozlomjm.

Zerſchlagen. Rozrazým, roztluku.

Zerſtöhren. Zhlazým.

Zertrümmern. Rozdrtjm.

Zerſtreuen. roztruſugi, roztrouſým.

Zielen, abzielen. Čeljm, znáſſjm ſe, ſměřugi.

Zinſen. Ourocjm.

Zieren. owzdobugi, owzdobjm.

Zittern. Třeſu ſe.

Ziſchen. Sycjm.

Zwicken. Štjpám, s̈ťjpnu.

Ausziehen. zwlekám ſe, zwleknu ſe.

Schuh ausziehen. Zuwám, zugi ſe.

Zielen, maaßnehmen. Měrcjm, naměrcjm.

Zünden. Zapalugi, zapáljm.

Zweifeln. Pochibugi.

Zumachen. Zawirám, zawřu.

Zurieglen. Zawořjm, zaworljm.

Zurignen. priwlaſtňugi, priwlaſtnjm.

Zottenreden. Tlachám.

Zuſamfallen. Zřicuge, zricy ſe, zbořuge, zborj ſe, zſeſuge ſe.

[470] Zuſamklauben. Sběrám, ſeberu.

Zurück geben. Nawracugi, nawrátjm.

Zurück kommen. Nawracugi ſe, nawrátjm ſe.

Züchtigen. Káznjm, kárám.

Zucken. Potrhugi.

Zupfen, rupfen. Sklubám.

Zwieſpalt. Rozwor, roztrzitoſt.

Auszwang. Weymoh.

Auszwinger. Wymahatel.

Zerſtöhrung. Zhláza, zbor.

Luftzeichen. Požháry.

Zeil, Linie. Řada.

Zeil in ſchreiben. Řádek.

Zins. Vrok.