Vokabulář 1550 následující

Vokabulář latinský, český i německý, nyní znovu učiněný a s pilností korigovaný. | [A1r] Vokabulárz4 Latinſký5 / Czeſký6 y Niemecký7 / nynij znowu vczinieny8 a ſ pilnoſtij korygowaný9.

S povolením pánuov administrátorův etc. i pána hejtmana Hrádu Pražského. Vytištěno v Starém Městě pražském skrze Jana Hada Kantora léta P. 1550. | [Iv] S powolenim Pánuow Adminiſtratorůw etc. y Pána Heytmana Hrádu Pražſkeho.1 Wytiſſtěno2 w Starém Mieſťe Pražſkém ſkrze Iana Hada Kantora3 Létha P. 1550.

1 tištěno se zkratkou

2 tisk chybně: Wytiſſťěuo

3 tištěno se zkratkou

Vokabulář latinský, český i německý, nyní znovu učiněný a s pilností korigovaný. | [A1r] Vokabulárz4 Latinſký5 / Czeſký6 y Niemecký7 / nynij znowu vczinieny8 a ſ pilnoſtij korygowaný9.

4 tisk chybně: Vokabularz

5 tisk chybně: Latinſky

6 tisk chybně: Czeſky

7 tisk chybně: Niemecky

8 tisk chybně: vczinieny

9 tisk chybně: korygowany

[A1v] 10

10 obrázek

[A2r] VOCABVLA RERVM.