předchozí Vokabulář 1550 následující

Nomina dignitatum Eccleſiaſticarum

Jména duostojenství duchovního | Gména duoſtogenſtwij duchownijho

Namen der geiſtlichen wirdigkeyt

Papa | Papež | Papež | Babſt

Cardinalis | Kardinal | Kardynal | Cardinal

Epiſcopus | Biskup | Biſkup | Biſchoff

Archi Epiſscopus | Arci Biskup | Arcy Biſkup | Ertz biſchoff

Abbas | Opat | Opat | Abt

Prior | Převor | Přewor | Prior

Decanus | Děkan | Diekan | Dechant

Canonicus | Kanovník | Kanownijk | Thumherr

Sacerdos | Kněz | Kniez | Prieſter

Paſtor | Farář | Farář | Pfarherr

Diaconus | Kaplan | Kaplan | Caplan

Archidiaconus | Arcipřišt | Arcypřiſſt | Ertzdechant

Eccleſiaſtes | Kazatel | Kazatel | Prediger

[B8r] Concionator | Idem |

Cantor | Zpěvák | Zpiewák | Singer

Monachus | Mnich | Mnich | Múnich

Monacha | Jeptiška | Geptiſſka | Nonne

Virgo ueſtalis | Idem |

Scholaſticus | Žák | Ziák68 | Schuler

68 tisk chybně: Ziak