předchozí Vokabulář 1550 následující

De rebus Eccleſiaſticis

O věcech kostelních | O Wěcech Koſtelnijch

Von den Kirchen dingen.

Templum | Kostel | Koſtel | Kirche

Lectio | Čtení | Cžtenij | Leſung

Lector | Čtenář | Cžtenář | Leſer

Euangelium | Dobré / veselé / poselství neb Zvěstování | Dobré / weſelé / poſelſtwij neb Zwieſtowánij | Ein gůtte fröliche botſchafft oder verkůndung.

Ara | Voltář | Woltář | Altar

Sacrarium | Kapla | Kapla | Sacriſtey

Calix | Kalich | Kalich | Kelch

Cereus | Svíce | Swijce | Kertz

Imago | Obraz | Obraz | Bild

Suggeſtus | Kazatelnice | Kazatelnice | Predigſtůl

Baptiſterium | Křtitedlnice | Křtitedlnice | Tauff ſtein

Horologium | Hodiny | Hodiny | Zeyger

Campana | Zvon | Zwon | Glocken

Rophalum | Srdce | Srdce | Klopffer

Pala altaris | Oltářní roucho | Oltářnij raucho | Alterthůch

Lichnus penſilis69 | Lampa | Lampa | Lampe

69 tisk chybně: penſulis

Elichnium | Knot | Knot | Tacht

Cemitorium | Kirchov | Kyrchow | Kirchhoff

Sepulchrum | Hrob | Hrob | Grab

Sepultura | Pohřeb | Pohřeb | Begrebnus

Monaſterium | Klášter | Kláſſter | Kloſter

[B8v] Bibliotheca | Libraře | Libraře | Liberey

Schola | Škola | Sſkola | Schuel

Libitina70 | Máry | Máry | Todtnpar

70 tisk chybně: Lihitina

Libitinarius | Hrobář | Hrobář | Todtngraber

Veſpillo | Idem |

Fouea | Jáma | Iáma | Grůb