předchozí Vokabulář 1550 následující

[D5v] De Fructibus

O ovotcích | O Owotcých

Von den Früchten

Amigdalum | Mandl | Mandl | Mandlkern

Caſtanea | Kaštan | Kaſſtan | Keſtn

Ceraſum | Třešně | Třeſſnie | Kerſch

Chriſomalum | Pomorančí | Pomorančij | Pomerantzn

Ceraſum duracinum127 | Višně | Wiſſnie | Weychſlen

127 tištěno se zkratkou

Ceraſum apronianum128 | Meruňka | Meruňka | Amarillen

128 tištěno se zkratkou, tisk chybně: aproniarum

Ceraſum actium | Černá třešně | Cžerná třeſſnie | Schwartz kerſs

Cidonium | Gdoule | Gdaule | Küten

Ficus | Fík | Fijk | Feyg

Fragum | Červená jahoda | Cžerwená yahoda | Erdber

Mirtilli | Nedvědice | Nedwiedice | Haydlpeer

Morum rubi | Vostružina | Woſtružina | Bronber

Morum dumi | Malina | Malina | Holber

Malum | Jablko | Iablko | Opffel

Malum punicum129 | Granátové jablko | Granátowé yablko | granat opfl

129 tištěno se zkratkou

Meſpilum | Nyšpule | Nyſſpule | Neſpln

Iuglans | Vlaský ořech | Wlaſký ořech | Weliſch nuſz

Nux Baſilica | Idem |

Nux auellana | Lískový ořech | Lijſkowý ořech | Haſelnuſs

Nux Pontica | Idem |

Nucleus | Jádro | Iádro | Khern

Putamen | Škořípka | Sſkořijpka | Schaln

Perſicum | Broskev | Broſkew | Pferſich

Pomum | Všeliké jablko | Wſſeliké yablko | Jetlicher apfl

Prunum | Sliva | Sliwa | Pflaum

Prunum cereum130 | Špendlík | Sſpendlijk | Spendling

130 tištěno se zkratkou

Pirum | Hruška | Hruſſka | Biern

Vua | Hrozen | Hrozen | Weintraub

Vue paſſe | Řecké víno | Ržecké wijno | Weinber

[D6r] Vue131 apiane | Hrozenky | Hrozenky | Cibeben

131 tisk chybně: Vua