předchozí Vokabulář 1550 následující

De Vermibus

O Červích | O Cžerwijch

Von den Würmer.

Vermis | Červ | Cžerw | Wurn

Serpens | Had | Had | Schlang

Natrix uel Hidra | Vodní had | Wodnij had | Waſſer ſchlang

Lacerta | Ještěrka | Geſſtierka | Edechs

Vipera | Had | Had | Natter

Apes uel Apis | Včela | Wčela | Bin

[E4v] Examen | Ruoj | Ruog | Schwarm

Araneus | Pavouk | Pawauk | Spinn

Aranea | Pavučina | Pawučina | Spineweb

Tipula | Vodní pavouk | Wodnij pawauk | Waſſer ſpin

Buffo | Zemská žába | Zemſká žába | Krött

Scarabeus | Konský brouk | Konſký brauk | Roſz keffer

Rubeta | Zelená žabka | Zelená žabka | Laub froſch

Rana | Žába | Ziába | Froſch

Tinea | Mol | Mol | Schab

Bruchus | Brouk | Brauk | Keffer

Locuſta | Kobylka | Kobylka | Hewſrek

Cicada | Idem. |

Veſpa | Sršeň | Srſſeň | Wepſen

Crabro | Vos | Wos | Hürneſſel

Cimex | Stínka | Stijnka | Wantze

Gryllus | Cvrček | Cwrček | Grill

Formica | Mravenec | Mrawenec | Ames

Campe uel Eruca | Housenka | Hauſenka | Raupp

Teſtudo | Žabí škořípka | Ziabij ſſkořjpka | Schiltkrot

Chelone uel limax | Hlemejžď | Hlemeyžď | Schneck

Scorpius | Štír | Sſtijr | Scorpion

Muſca | Moucha | Maucha | Fliege

Pulex | Blecha | Blecha | Floch

Pediculus | Veš | Weſs | Lauſz

Lens dis | Hnída | Hnijda | Niſz

Bombex | Hedbávný červ | Hedbáwný čerw | Seidnwúrm

Coſſus uel Teredo | Dřevní červ | Dřewnij čerw | Holtz wúrm

Culex | Komár | Komár | Gelſz

Hirudo uel Sanguiſuga | Pihavice | Pihawice | Egl

Papilio | Motejl | Moteyl | Feyffolter

Lumbricus | Zemský neb dětinský červ | Zemſký neb dietinſký čerw | Erde oder kinds würm

Catharis | Zelený chroust | Zelený chrauſt | Grüner keffer

Mida | Hrachový červík | Hrachowý čerwijk | Arbes wúrmlein