předchozí Vokabulář 1550  

Finis.

Vytištěno v slavném Starém Městě pražském. Léta Páně tisícého pětistého padesátého. Tu sobotu po svatém Antonínu. U Jana Kantora, Hada. | [E8r] Wytiſſtieno w Slawneem Starém Mieſtie Pražſkém. Létha Páně Tiſýcého Pietiſtého Padeſátého. Tu Sobotu po Swatém Antonijnu. V Iana Kantora. Hada.

[E8v] 177

177 prázdné