předchozí Vokabulář 1550 následující

[A5v] De Domo, et eius partibus

O domu a jeho stranách | O Domu a geho ſtranách

Von dem Hauſz / vnd ſeinen theylen

Domus | Duom | Duom | Hauſz

Aula | Knížecí dvuor | Knijžecý27 dwuor | Fúrſten hoff

27 tisk chybně: Knijžecy

Atrium | Síň | Sýň | Vorhoff

Angulus | Kout | Kaut | Winckhel

Aſſer | Prkno | Prkno | Bret

Armarium | Almara | Almara | Almer

Antlia | Vokov | Wokow | Schöffemer

Vrna / uel ſitula | Idem |

Bouile | Volový chlév | Wolowý chléw | Ochſen ſtall

Caprile | Kozí chlév | Kozý chléw | Gayſz stall

Caula | Ovčí chlév | Owčij chléw | Schaf ſtall

Ouile | Idem |

Chenoboſcium | Husí chlév | Huſý chléw | Genſz stall

Cors | Kurník | Kurnijk | Hünerkobl

Ornytotropheum Pe / Pro. | Idem |

Camera | Sklep | Sklep | Gewelb

Fornix | Idem |

Canalis | Žlab | Žlab28 | Dachrinne

28 tisk chybně: Zlab

Cancelli | Mříže | Mřijže | Gytter

Clatri | Zábradla | Zábradla | Gelender

Cardo | Veřeje | Weřege | Thürangl

Poſtes | Idem |

Contignatio | Lešení | Leſſenij | Büne / Boden

Cauedium | Plac / dvuor | Plac / dwuor | Platz / Hoff

Cella uel cellarium | Pivnice | Piwnice | Kaller

Hypogeum | Loch | Loch | Tieffer Kaller

Cella uinaria | Vinná pivnice | Winná piwnice | Wein keller

Cella cereuiſiaria | Pivná pivnice | Piwná piwnice | Pier kaller

Clauis | Klíč | Klijč | Schlůſſel

[A6r] Clauus | Hřebík | Hřebijk | Nage

Cloaka | Domovní strouha | Domownij ſtrauha | Durchflůſz

Coenaculum | Letní pokoj | Letnij pokog | Sommer hauſz

Conclaue | Zavřený pokoj | Zawřený pokoy | Verſchloſen gemach

Columna | Sloup | Slaup | Seul

Cochlea | Šnek | Sſnek | Schneck

Scala | Schod | Schod | Stieg

Scalae | Řebřík | Ržebřijk | Laytter

Cubiculum | Lehací komora | Lehacý komora | Schlaff kammer29

29 tištěno se zkratkou

Cubile | Lože | Lože | Schlaff peth

Crater | Truoky | Truoky | Trog

Caupona | Šeňkovní dum | Sſeňkownij duom30 | Schenkhauſz

30 tištěno se zkratkou

Oenopolium | Vinný duom | Winný duom | Wein hauſz

Cirkulus | Misní kruh | Miſnij kruh | Schúſſel ring

Equile | Marštal | Marſſtal | Roſz ſtall

Faſtigium | Makovice | Makowice | Tach ſpitz

Feneſtra | Vokno | Wokno | Fenſter

Fores | Vokenice | Wokenice | Fenster preth

Fornax | Pec | Pec | Brenn off

Fornacula | Kamna | Kamna | Kachl offe

Clibanus | Pécka | Pécka | Brennöffelein

Fumarium | Komín | Komijn | Rauchffanck

Furnus | Chlební pec | Chlebnij pec | Pach offen

Praefurnium | Čelesen | Cželeſen | Offenloch

Fundamentum31 | Grunt | Grunth | Grundtfeſt

31 tištěno se zkratkou

Fenile | Senní | Sennij | Hewpoden

Gradus | Stupeň | Stupeň | Stáffel

Granarium | Vobilnice | Wobilnice | Getrraydkaſten

Ginetium | Fraucimr | Fraucymr | Frawenzymer

Hara | Svinský chlév | Swinſký chléw | Schwein ſtall

Horreum | Stodola | Stodola | Stadl

Hipocauſtum | Světnice | Swietnice | Stuben

Hibernaculum32 Therme / VaporariumIdem

32 tištěno se zkratkou

Ianua | Dvéře | Dwéře | Hauſzthůr

[A6v] Imbrex | Krycí cihla | Krycý cyhla | Tach ziegel

Impluuium | Střešní díra | Střeſſnij dijra | Dach loch

Infumibulum | Vejheň | Weyheň | Eſz

Lacunar | Strop | Strop | Oberpün

Latrina | Záchod | Záchod | Heymlich gemach

Limen | Práh | Práh | Thür ſchwell

Lignile | Dřevní kout | Dřewnij kaut | Holtz winckhel

Menianum | Arkrlík | Arkrlijk | Ercker

Podium | Idem |

Naris | Krb | Krb | Rauchloch

Obex uel Peſſulus | Závora | Záwora | Riegel

Oficina | Verštat | Werſſtat | Wergſtat

Oſtium | Dvéře | Dwéře | Thúr

Paries | Stěna | Stiena | Want

Paries lapidea33 | Zed | Zed | Mawr

33 tisk chybně: lapideo

Paxillus | Biretní hřebík | Biretnij hřebijk | Byretnagel

Palearium | Plevnice | Plewnice | Sprewrkaſten

Pawimentum | Podlaha | Podlaha | Fletz

Pergula | Pavlač | Pawlač | Gang

Periſterotrophium | Holubí poklop | Holubij poklop | Taubenſchlagk

Pila | Pilíř | Pilijř | Pfeyler

Penuarium | Špižerna | Sſpižerna | Speyſzkammer

Promptuarium34 | Idem |

34 tištěno se zkratkou

Preſepe | Dobytčí chlév | Dobytčij chléw | Viech ſtall

Praeſepium | Jesle | Geſle | Krippe

Palacium | Palác | Palác | Palaſt

Popina | Obecní kuchyně | Obecnj kuchynie | Gemeine kuchl

Rima | Skulina | Skulina | Klunſz

Riſcus | Chovací díra | Chowacý dijra | Behalt loch

Repagulum | Závora | Záwora | Sperrigl

Vectis | Idem |

Saginarium | Krmník | Krmnijk | Meſtſtall

Scandula | Šindel | Sſyndel | Schindl

[A7r] Fibula | Skoba | Skoba | Klammer

Sera | Zámek | Zámek | Thür ſchloſz

Specularia | Skelní vokno | Skelnij wokno | Glaſz fenſter

Stabulum | Chlév | Chléw | Stall

Suggrundia | Přistřeší | Přiſtřeſſij | Fürdach

Taberna | Krám | Krám | Kauffladen

Tablinum | Kancelář | Kancelář35 | Schreybſtůb

35 tisk chybně: Kancelař

Tegula | Široká cihla | Sſiroká cyhla | Breyter ziegl

Tesſelatum pauimentum | Dlážení čtverhranatým kamenem | Dláženij čtwerhranatým kamenem | Pflaſter mit vierecketen ſteynen

Teſtudo | Klenutí | Klenutij | Gewelbt gebew

Tectum | Střecha | Střecha | Dach

Tignus | Krokev | Krokew | Gſperholtz

Tigillum | Lat | Lat | Latte

Thalamus | Ženichova komora | Zienichowa komora | Breutigams kammer36

36 tištěno se zkratkou

Trabs | Trám | Trám | Balck

Tintinuabulum | Zvonček | Zwonček | Glöcklein

Triclinium | Mazhauz | Mazhauz | Saal

Triclinarius | Stolní sluha | Stolnij ſluha | Tiſch diener

Architriclinus | Vrchní zprávce | Wrchnj zpráwce | Oberſter an ſchaffer

Vestibulum | Síň | Sýň | Vorplatz

Valua | Dvojité dvéře | Dwogité dwéře | Getheylte thür