předchozí Vokabulář 1550 následující

De Culina

O kuchyni | o Kuchyni

von der Küchen

Popina | Obecní kuchyně | Obecnij kuchynie | Gemein kuchl

Cocus | Kuchař | Kuchař | Koch

Ignitabulum | Křesadlo | Křeſadlo | Fewertzeuck

Fomes | Troud | Traud | Zunder

Filex | Křesací kámen | Křeſacý kámen | Fewerſtein

Sulpurata | Srná svíčka | Srná ſwijčka | Schwefel kertz

Ignis | Oheň | Oheň | Fewr

Ligna | Polení | Polenij | Scheyter holtz

Fomites | Třísky | Třijſky | Speen

Focus | Ohniště | Ohniſſtie | Herd

Caminus | Komín | Komijn | Rauchfangk

Infumibulum | Idem |

Fumus | Dejm | Deym | Rauch

Pruniceps | Uhelní klíště | Vhelnij klijſſtie | Kol klufft

Fuligo | Sáze | Sáze | Růſz

[B4v] Scintilla | Jiskra | Giſkra | Funcklein

Torris | Ohnivá hlavně | Ohniwá hlawnie | Glůender prant56

56 tištěno se zkratkou

Ticio | Uhašená hlavně | Vhaſſená hlawnie | Geleſchter prant

Pruna | Řeřavé uhlí | Ržeřawé vhlij | Gluet

Carbo | Uhel | Vhel | Koel

Follis | Měch | Miech | Blaſzbalck

Batillum | Lopatka | Lopatka | Fewerſchauffel

Harpago | Hák / neb podhrabač | Hák / neb podhrabač | Fewer hacken

Ahenum | Kotel | Kotel | Keſſel

Tripes | Trnož | Trnož | Tryfůs

Olla | Hrnec | Hrnec | Topf / Hafen

Operculum | Přikryvadlo | Přikrywadlo | Haffendeck

Sartago | Pánev | Pánew | Pfann

Cacabus | Idem |

Rutabulum | Hřeblo | Hřeblo | Fewerkrůck

Craticula | Rošt | Roſſt | Roſt

Veru | Rožen | Rožen | Bratſpieſz

Tudecula | Kuchyňská lžíce | Kuchyňſká lžijce | Koch löffel

Mortarium | Moždíř | Moždijř | Mörſer

Piſtillum | Štos | Sſtos | Stöſſel

Tirocneſtis | Struhadlo | Struhadlo | Rybeyſen

Culter | Nuož | Nuož | Meſſer

Hidria | Vodní nádoba | Wodnij nádoba | Waſſer gſchirr

Colum | Cedidlo | Cedidlo | Seyher

Cucuma | Ohřevací kotel | Ohřewacý kotel | Wermkeſſel

Naſyterna | Šyroký kotel | Sſyroký kotel | Weyter keſſel

Cribrum | Sýtko | Sýtko | Syb

Scopae | Chvoštiště | Chwoſſtiſſtie | Peſen

Aquarium | Vylévadlo | Wyléwadlo | Auſzgüſz

Penixillus | Věchet | Wiechet | Wiſch hader

Alueus | Necky | Necky | Můlter

Salinum | Slánka | Slánka | Saltzfaſz

Coquere | Vařiti | Wařiti | Kochen

Elixare | Vříti | Wřijti | Sieden

[B5r] Frigere | Smažiti | Smažiti | Röſten

Frixorium | Smažící pánev | Smažijcý pánew | Róſtpfannen

Aſsare | Péci | Pécy | Praten

Torrere | Sušiti | Suſſyti | Derren

Salire | Soliti | Soliti | Saltzen

Condire | Kořeniti | Kořeniti | Gewürtzen

Effundere | Na mísu dávati | Na mijſu dáwati | Anrichten

Apponere | Na stuol nésti | Na ſtuol néſti | Zu tiſch tragen

Coluere | Umyti | Vmyti | Abwaſchen

Detergere | Utříti | Vtřijti | Wiſchen