předchozí Vokabulář latinský a český následující

In Horto.

O wěcech w Zahradách ſe nacházegjcých.


Arbor, f. 3.Strom
D7r (83) Radix, f. 3.Kořen
Fibrae, f. 1. p.Žilky Kořenné
Stirps, f. 3.Kmen
Truncus, m. 2.Oſekaný Kmen bez wětwj
Ramus, m. 2.Wětew
Ramale, n. 3.Odťatá wětew
Termes, m. 3.Vlomená wětew s Owotcem /
Frons, dis, f. 3.Ratoleſt
Gemma, f. 1., OculusPupenec
Spina, f. 1.Trn
Folium, n. 2.Liſt
Nervi, m. 2. p.Žilky na Liſtě
Virga, f. 1.Prut / Metla
Nodellus, m. 2.Sauček
Cortex, m. 3.Kůra
Liber, m. 2.Wnjtřnj Kůra
Medulla, f. 1.Stržeň
Reſina, f. 1.Pryſkyřice
Muſcus, m. 2.Mech
Panus, m. 2.Stromowá Hauba /
Stolo, m. 3.Wlk
Fruca, f. 1.Hauſenka
Malus, f. 2.Jabloň
D7v (84) Pyrus, f. 2.Hruſſka
Pytaſter, m. 2.Planá Hruſſka
Ceraſus, f. 2.Wiſſně / Třeſſně
Cornus, f. 2.Wlaſká wiſſně
Prunus, f. 2.Sſweſtka Sljwa /
Juglans, f. 3.Wlaſký wořech
Corylus, f. 2.Ljſka
Morus, f. 2.Maruſſe
Perſicus, f. 2.Břeſkew