předchozí Vokabulář latinský a český následující

Circa Artes.

O Swobodném Vměnj / též k němu náležegicých Potřebách.


Theologus, m. 2.Bohapráwce / Zběhlý w Swatém Pjſmě /
F3v (122) Philoſophus, m. 2. Milomudrec Milownjk Maudroſti
Sapientia, f. 1.Maudroſt
Poëta, m. 1.Werſſowec /
Orator, m. 3.Řečnjk / Wýmluwný
Hiſtoricus, Chronographus, m. 2. Kronykář letnikář / zběhly (chyba tisku, má
být: zběhlý) w Letopiſych (chyba tisku, má být:
Letopiſých)
Coſmographus, m. 2.Swětopſatel Kdo Swět popiſuge /
Coſmographia, f. 1.Popſánj Swěta /
Jurisperitus, JurisconſultusZběhlý w Práwjch / Práwnjk / Prawowec /
Medicus, m. 2.Lékař
Pharmacopula, m. 1.Lik ſtrogic (chyba tisku, má být: ſtrogič)
/ Apatýkář
Pharmacopolium, Myropolium, n. 2. Apatyka / Likárna
Chirurgus, m. 2.Hogjč Ran / Bradýř /
Lithoromus, m. 2.Který Kameny řeže
Medicus circumforaneus,Dryáčnjk /
Aſtronomus, Aſtrologus, m. 2. Hwězdář
F4r (123) Typographus, m. 2. Ympresſor Tiſkař
Bibliopola, m. 2.Knihař
Bibliopegus, m. 2., Compactor librorum Wazač Kněh /
Chartopaeus, Chartarius, m. 2. Papjrnjk
Chartaria officinaPapjrna
Pictor, m. 2. (chyba tisku, má být: 3) Maljř
Concha, Teſta, f. 1.Žabj Sſkořepina
Penicillus, m. 2., Penicillum Penžljk
Pluteus, m. 2.Stawidlo ſtawjtko