Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


Wſaukati – Wſſtjpitel

Wſaukati Wſázenj Wſech
Wſedánj Wſedati Wſednauti
Wſkočenj Wſkočili Wſkočiti
Wſrknauti Wſſady Wſſak
Wſſaký Wſſe Wſſecek
Wſſech Wſſechen Wſſechna
Wſſechno Wſſecka Wſſecken
Wſſeckny Wſſecko Wſſecku
Wſſecky Wſſedeněk Wſſedně
Wſſednj Wſſedobr Wſſedobrý
Wſſeho Wſſelico Wſſelicos
Wſſeligacý Wſſeligak Wſſeligaký
Wſſeligakých Wſſeliká Wſſeliké
Wſſelikého Wſſelikerý Wſſeliký
Wſſem Wſſemaudroſt Wſſemaudrý
Wſſemi Wſſemocná Wſſemocný
Wſſemoha Wſſemohaucnoſt Wſſemohaucý
Wſſemožný Wſſemožným Wſſemu
Wſſeně Wſſeňátko Wſſeobecné
Wſſeobecnoſt Wſſeobecný Wſſepis
Wſſeptati Wſſeřjdjcý Wſſetéčka
Wſſetečnoſt Wſſetečný Wſſetýčka
Wſſewěda Wſſewědaucnoſt Wſſewědaucý
Wſſewědomoſt Wſſewědomý Wſſewidaucý
Wſſezwědnoſt Wſſezwědný Wſſi
Wſſichni Wſſickni Wſſimne
Wſſiňátko Wſſiti Wſſiwá
Wſſiwáctwj Wſſiwák Wſſiwé
Wſſiwec Wſſiwoſt Wſſiwota
Wſſiwotina Wſſiwý Wſſj
Wſſjm Wſſjmá Wſſjmati
Wſſjmawoſt Wſſjmawý Wſſjně
Wſſlapati Wſſtěpowati Wſſtjpenj
Wſſtjpitel

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>

Vyhledávání