Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


W

W – Walentýn Wnukánj – Wolagjcý Wymezený – Wynechati
Wáleti – Waſſjm Wolák – Woſſtinowá Wyneſli – Wyplawělý
Wáſſniwý – Wdowář Woſſtj – Wráworánj Wyplawenj – Wypůgčowánj
Wdowec – Welblauda Wráworati – Wrſtwiti Wýpuk – Wyſázeti
Welblaudář – Werbowánj Wrſtwowati – Wſátý Wyſazowánj – Wyſſeptalý
Werbowati – Wěſſtj Wſaukati – Wſſtjpitel Wyſſetřenj – Wyſtřihnauti
Wěſſtkyně – Weyletné Wſſtjpiti – Wyběhlec Wyſtřikati – Wytknutj
Weylimek – Weytoň Wyběhnauti – Wýchopeň Wytlachati – Wywochlowati
Weytopek – Wigák Wychowanec – Wydlabacý Wýwoda – Wyždjmati
Wigilj – Witroljm Wydlabati – Wyhlédati Wyžebraný – Wzhlédnutj
Witroljmowý – Wláčkowatěti Wyhledáwagjcý – Wýkaz Wzhljdá – Wžebrati
Wláčkowatj – Wlečenina Wykázánj – Wyláti
Wlečenj – Wnuka Wylaučiti – Wymezenoſt