Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


Z

Z – Zachutnati Zatahowati – Zaubkowatý Zmařená – Zmrſkati
Záchutně – Zádoſt Zaubků – Záwěſa Zmrſſtěk – Zobati
Zadoſtvčiněnj – Zahanbenj Záwěſek – Zawřjti Zobecněti – Zpiplati
Zahanbiti – Zájordánj Zawſſiwiti – Zběhowý Zpitý – Zpraužka
Zakabonělý – Zakřehnauti Zběla – Zbuditi Zpráwa – Zrádné
Zakřeſánj – Zamčenj Zbudowati – Zdechlina Zrádnjk – Zřeymjk
Zámecká – Zamrznauti Zdechnauti – Zdwihnauti Zřezati – Ztratil
Zamrznutj – Zapadopolednj Zdwihnutj – Zemek Ztratili – Zůſtatečně
Západu – Zapocený Zeměměřické – Zflekowaný Zůſtatek – Zwláſſtnj
Započjſti – Zarděl Zflekowati – Zhrozyti Zwláſſtnjk – Zymawý
Zardělé – Zaſlemeniti Zhruba – Zkrmiti Zymě – Zžjřeti
Zaſlepenec – Zaſtarati Zkrocený – Zlezti
Zaſtati – Zatáhnutj Zleželý – Zmar