Jan František Josef Ryvola: Slovář český

Předmluwa k Cžtenáři. K Vtrháčkowi.  A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V W 


T.

TabákChřjpo=Prach.
TabuleDcka.
TacleLnėné wyloženj.
Taffel=ſſtubenWečeřadlo.
 neb Gjzka.
 Gezbownice.
B7r TafeldeckerStolo=ſtrogjč.
 neb Stolo=ſtrog.
TaljřWokolnjk.
 neb Podkrmka.
TantzmeiſterSkočo=Včitel.
TancowatiSkákati.
 neb Skočnė ſe
 wotáčeti.
 Otáčnė ſe hegbati.
TantzpodenSkákowna.
TraktacyHoſtina.
TarmarkTrhowiſſtė.
TaſſkaWaček.
TrámBřewno.
TranžjrowatiRozdėlowati.
 neb Rozkrágeti.
TrychtýřProljwák.
TrucWeytržnoſt.
 neb Názdora.
TrucowatiWeytržnjm býti.
 neb Nazdory činiti.
TrůnStolice Králowſká.
TruckTiſſtėnj. Tiſknot. (chyba tisku, má zřejmě být: Tiſknoſt)
TruňkPog. Nápog.
TyrannVkrutnjk.
TytulPřipis.
 neb Nápis.
B7v ThorſchůtzBranný.
TucetDwanáctka.
TumlowatiKonė progjždėti.
TumlplatzGjzdárna.

Předmluwa k Cžtenáři. K Vtrháčkowi.  A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V W 

Jan František Josef Ryvola: Slovář český