předchozí Vokabulář latinský a český následující

Aves Domeſticae.

O Ptácých Domácých.


Gallus, m. 2.Kohaut
Criſta, f. 1.Hřeben
Palea, f. 1.Lalok
Ingluvies, f. 5.Wole
Gallina, f. 1.Slepice
Gallina glociensKwočná Slepice
Pullaſter, m. 2.Kuře
Capus, m. 2., Capo, m. 3. Kapaun
Anſer, m. 3.Hus
Anas, f. 3.Kačice
Anas fera, Sylveſtris.Diwoká Kačice
Anas cicurPitomá Kačice
Pavo, m. 3.Páw
Columbus, m. 2.Holub
Columba, f. 1.Holubice
Pipio, m. 3.Holaubátko
D5r (79) Paſſer, m. 3. Wrabec
Hirundo, f. 3.Wlaſſtowice
Veſpertilio, m. 3.Netopýr
Apus, m. 3.Roreyk
Ciconia, f. 1.Čáp