předchozí Vokabulář latinský a český následující

Circa varia utenſilia.

O rozličných potřebných Řemeſljch.


Figulus, m. 2.Hrnčjř
Vitriarius, m. 2.Sklenář
Ephtppiarius (chyba tisku, má být: Ephippiarius),
m. 2.Sedlář
Lorifex, m. 3.Vzdář
Lorum, n. 2.Řemen
Funarius, m. 2., Reſtio, m. 3.Prowaznjk
Funis, m. 3.Prowaz
Reſtis, m. 3.Woprať
Funiculus, m. 2.Prowázek
Calodium, n. 2.Sſňura / Sſňurka
Smigmator, m. 3.Mydlář
Lychnopaeus, m. 2.Swjcnjk
Propola, m. 1.Prodawač / Hokyně
Agyrta, m. 2. (chyba tisku, má být: 1), Circulator,
m. 3.Dryáčnjk
F2r (119a) Seplaſiarius, m. 2. Kořenj Kramář
Dardanarius, m. 2., Annonae flagellator Který Obilj na draho chowá /
Inſtitor, m. 3.Kramář
Mercator, m. 3.Kupec
Merx, f. 3.Kaupě / Zbožj