předchozí Vokabulář latinský a český následující

Numerandi Adverbia.


Semel Gednau
Bis Dwakrát
F11r (137) TerTřikrát
Quater Čtyrykrát
Quinquies Pětkrát
Sexies Sſeſtkrát
Septies Sedmkrát
Octies Oſmkrát
Nonies, noviesDewětkrát
Decies Deſetkrát