Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


Nátkowice – Nawolený

Nátkowice Natlachati Natlačený
Natlaukl Natlauſtlý Natnauti
Natnj Natnutj Natočiti
Natom Nátoň Natrefiti
Natrhloſt Natrhlý Natrhnauti
Natrhnutj Natropiti Nátrpký
Natržiti Nátržnjk Natřáſati
Natřáſti Natřepati Natřeſaná
Natřjſkati Natřjti Nátuchlý
Nátura Nátwrdlý Natý
Nať Naučenj Naučil
Naučiti Nauti Nauze
Nauzý Navčenj Navčil
Navčiti Navčj Navditi
Navka Navſſka Návſſnice
Nawáděnj Nawáděti Náwalec
Nawaliti Nawalowati Nawanauti
Náwara Nawařil Nawařiti
Nawáti Nawazactwj Nawazač
Nawázánj Nawázati Nawazowati
Nawáženj Nawážiti Nawedenj
Náwes Nawěſſeti Náwěſſnjk
Náwěſſtj Nawéſti Nawěſyti
Nawětřiti Nawětřowati Nawezenj
Nawézti Nawigeti Nawinauti
Náwinný Nawinowati Nawinuloſt
Nawinulý Nawjgeti Nawjti
Nawlažiti Nawlažowati Nawlécy
Nawlhlo Nawlhlý Nawlhnauti
Nawljkánj Nawljkati Nawljknauti
Nawložowati Náwnj Náwod
Náwodce Nawoditel Nawoditi
Náwodnjk Náwog Náwognjk
Nawolený

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>

Vyhledávání