Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


Zpitý – Zpraužka

Zpitý Zpjchati Zpjčenj
Zpjčiti Zpjdi Zpjná
Zpjnánj Zpjnati Zpjrá
Zpjránj Zpjrati Zpjrek
Zpjti Zpjwá Zpjwaná
Zpjwánj Zpjwánjm Zpjwati
Zpjweyme Zplácenj Zpláceti
Zplanauti Zplanělý Zplaněti
Zplaniti Zplaňowati Zplápolati
Zplaſknauti Zplaſſený Zpláſſiti
Zplatj Zplawiti Zpleſniwěti
Zpléſti Zpljſniti Zplnomocněnj
Zplnomocniti Zploditi Zplozenj
Zplozený Zplozowati Zpluſtlý
Zplýwawati Zpocenj Zpočátku
Zpočjſti Zpočjtati Zpodlawice
Zpodpjránj Zpodpjrati Zpodřeſſata
Zpodſtola Zpohaněti Zpokamenowati
Zpokogeně Zpokogenoſt Zpokogený
Zpokogiti Zpokutowati Zpoléhati
Zpoléhnauti Zpomenauti Zpomeneš
Zpomenutj Zpomenutý Zpomeňte
Zpomjnagj Zpomjnati Zpomněl
Zponenáhla Zporážeti Zpořádati
Zpoſſika Zpotiti Zpotřebowaný
Zpotřebowati Zpotwořenj Zpotwořilý
Zpotwořiti Zpowěd Zpowědi
Zpowědnice Zpowědnj Zpowědnjk
Zpowjdagjcý Zpowjdati Zpozdiloſt
Zpozdilý Zpoznenáhla Zpráchniwělé
Zpráchniwěloſt Zpráchniwělý Zpráchniwěti
Zpracowati Zpráſkati Zpraſknauti
Zpraſſiwěti Zpratek Zpráti
Zpraužka

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>

Vyhledávání