Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Nabe – Näber

Nabe, f. pjſt, pjſta.

Nabel, m. pl. die Näbel, pupek ol. pup, umbilicus; dim. das Näbelchen, pupiček; der einen großen N. hat, pupkatý, pupkáč.

Nabel-, pupkowý; die Nebelſchnur, pupkowá ſſňůra.

Nabelbruch, m. průtrž w pupku, oniphacocele.

Nabelkraut, n. cymbálek, pupkowá bylina, pupkownjk, Cotyledon communis Lin.

Nabeln, v. a. pupek zawázati.

Nabelſamen, m. S. Klebkraut.

Naben-, pjſtowý; das Nabenloch, pjſtowá djra.

Nabenbohrer, m. plužňák.

Nabenring, m. zděř na pjſtu.

Näber, m. vſſátko, nebozez.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání