Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


Poplatnjk – Poráženj

Poplatnjk Poplatnoſt Poplatný
Poplawný Popleněnj Poplenitel
Popleniti Poplenytelkyně Popliwánj
Popliwati Popljſkati Popljtka
Popljwati Poplužj Poplužný
Popokánj Popolednj Popolehnauti
Popoljhati Poporſſliwý Poporůſtati
Popotrháwati Popowé Popozaunjk
Popraſſek Popráſſiti Poprawa
Popráwce Poprawiſſtě Poprawiti
Poprawné Poprawnj Poprawnjk
Poprawu Popražj Poprcháwá
Poprcháwalo Poprcháwati Poprda
Poprodati Poproſyti Poprſkati
Popruh Popruhy Popružnj
Poprwé Popřánj Popřeg
Popřehrazowati Popřeſtati Popřjti
Popřjwá Popſánj Popſati
Popſký Popſtwj Poptáwánj
Poptáwati Popudil Popudiloſt
Popuditel Popuditi Popudliwoſt
Popudliwý Popudrowaný Popudrowati
Popudřený Popuďliwý Popukati
Popuſſtěnau Popuſſtěnj Popuſtiti
Popuzowánj Popuzowati Por
Poradil Poraditi Poraněnj
Poraněný Poraniti Porati
Poraubánj Poraubati Porauchánj
Porauchati Poraučegj Poraučegjli
Poraučel Poraučenj Poraučeti
Poraučjte Porauhánj Porauhati
Porauſati Porazenj Porazylo
Porazyti Porážel Poražen
Poráženj

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>

Vyhledávání