Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 13 skupin hesel.

Strany zdroje: I/31

Anbefehlen, v. a. nařjditi, poraučeti, přikazowati, ſ. Befehlen. 2. poraučeti, ſchwalowati, ſ. Empfehlen. Anempfehlung, ſ. nařjzenj, poraučenj, přjkaz. 2. poraučenj, ſchwalowánj.Strany zdroje: I/260, I/261

Haben, v. n. irr. ich habe, du haſt, er hat, Imp. ich hatte, mjti; von einer kurzen Zeit, poměti, habere; da haſt du, na, ná; da habt ihr, nate, náte; er hat zu leben, má z čeho; er hat zu bezahlen, může zaplatiti, ge s zaplacenj; Zeit haben, mjti kdy, po chwjly; der Fluß hat kein Waſſer, w řece nenj wody; fig. Sie haben zu befehlen, račte poraučeti; zu thun haben, 261 mjti co dělati; du haſt gut ſagen, tobě geſt lehce řjcy; es hat keine Gefahr, nenj ſe čeho báti; es hat ſeine Richtigkeit, to má ſwé mjſto, to geſt ſamo w ſobě; das hat nichts auf ſich, to nic nedělá. 2) doſtati; fürs Geld iſt alles zu haben, za penjze ge wſſechno k doſtánj. 3) v. auxil. býti; ich habe geleſen, četl gſem, gá gſem četl.Strany zdroje: I/44

Anſchaffen, 1. v. a. reg. nařizowati, poraučeti, imperare; opatřiti, pořjditi, zgednati, kaupiti, comparare. 2. v. a. irreg. přiſtwořiti.Strany zdroje: I/51

Anweiſen, v. a. povkázati, wykázati, adſignare. 2) odhádati, (odhodlati), připſati. 3) kázati, poraučeti, weleti.Strany zdroje: II/82

Ordnen, v. a. řjditi, pořádati, zpořádati, w pořádek vweſti; die Soldaten zur Schlacht, wogſko zſſikowati, w ſſik zaſtawiti. 2) poraučeti, nařjditi, nařizowati. 3) zřjditi, vſtanowiti; Prieſter, kněžj zřjditi, vſtanowiti.Strany zdroje: II/149

Schaffen, v. n. reg. a) ich ſchaffte, poraučeti, weleti; was ſchaffen ſie? co poraučjte? b) ſprawowati; den ganzen Tag zu ſchaffen haben, celý den mjti co k ſprawowánj; c) Geld ſchaffen, penjze zgednati, zaopatřiti; d) dáti; Ihm Rath ſchaffen, radu dáti; ſchaffe uns Brod, dey nám chleba; ſchaffe mir Kinder, dey mi děti; e) Jemanden aus dem Hauſe ſchaffen, někoho z domu wypowědjti; f) kaupiti; ſich viele Bücher ſchaffen, mnoho knih ſobě nakaupiti, nagednati; ſich ein Haus ſchaffen, dům ſobě kaupiti. g) pohledáwati; was haſt du hier zu ſchaffen čeho máš zde k pohledáwánj? h) Ich kann mit ihm nichts ſchaffen, nic nemohu s njm ſwéſti, pořjditi; das wird mir viel zu ſchaffen machen, to mi mnoho práce nadělá; weg ſchaffen zu Fuße, odwéſti; i) zu Wagen, odwezti.Strany zdroje: II/149

Schaffen, I. v. a. reg. zgednati, zaopatřiti, comparare; 2) způſobiti; Ruhe ſchaffen, pokog způſobiti. 3) doſtawiti; einen Menſchen herzuſchaffen, doſtawiti člowěka. 4) wypowědjti; aus dem Hauſe ſchaffen, wypowědjti z domu. 5) pohledáwati; was haſt du hier zu ſchaffen? co zde máš k pohledáwánj? co pohledáwati. 6) pořjditi; nichts ſchaffen können, nic nemocy ſwéſti, pořjditi 7) odweſti, odwezti; zu Fußewegſchaffen, zu Fuße wegſchaffen, odweſti; zu Wagen, odwezti. 8) nadělati; viel zu ſchaffen machen, mnoho nadělati brykulj, doſti hry dáti. 9) poraučeti; was ſchaffen ſie? co poraučjte? 10) Rath ſchaf en, radu dáti. 11) Aus dem Wege ſchaffen, odkliditi. II. v. a. irr. ich ſchuf, geſchaffen, twořiti, ſtwořiti, creare.Strany zdroje: II/150

Schalten, v. act. et neut. něčjm wládnauti, dominari; übel ſchalten, zle hoſpodařiti; ſchalten und walten, poraučeti, wladařiti; ſchalten ſie damit, wie ſie wollen, děleyte s tjm co chcete.Strany zdroje: I/93

Befehlen, v. a. irr. du befiehlſt, ich befahl, befohlen, kázati, rozkazowati, poraučeti, přikazowati, nařjditi. 2) ſwěřiti, odewzdati ſe, poručiti ſe; Gott befohlen, buď bohu poručeno.Strany zdroje: I/109

Beurlauben, v. a. odpuſtiti, dowoliti, dowolenj dáti; ſich, poraučeti ſe, laučiti ſe.Strany zdroje: I/172

Empfehlen, v. a. poručiti, poraučeti, ſchwáliti; ſich, poraučeti ſe, laučiti ſe. Die Empfehlung, poručenj, poraučenj, pozdrawenj; ſchwálenj. Das Empfehlungsſchreiben, ſchwalugjcý pſanj.Strany zdroje: I/173

Entbiethen, v. a. Jemanden zu ſich entbiethen, přikázati, poraučeti někomu, aby přiſſel. 2) oznamowati, wyřjditi, nunciare; ſeinen Gruß entbiethen, wzkázati pozdrawenj (pozdrawiti.) 3) ſ. Anbiethen. Die Entbiethung, wzkázanj, wzkazowánj.Strany zdroje: I/225

Gebiethen, v. a. weleti, rozkazowati, přikazowati, poraučeti, imperare; ſeinem Zorne, zkrocowati hněw ſwůg. 2) Ein gebothener Feyertag, zaſwěcený ſwátek.