Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


ſchodů – ſedj

ſchodů ſchody ſchopen
ſchopiti ſchopna ſchopně
ſchopnoſt ſchopný ſchopným
ſchoř ſchořowý ſchowadlo
ſchowanec ſchowanice ſchowánj
ſchowanka ſchowaný ſchowatedlný
ſchowatel ſchowati ſchowáwá
ſchowawač ſchowáwačka ſchowáwačku
ſchowáwánj ſchowáwanu ſchowáwati
ſchowegte ſchowey ſchrána
ſchránka ſchránliwý ſchromážděné
ſchromážděnj ſchůdek ſchůdky
ſchudl ſchůzka ſchůzný
ſchwáb ſchwácený ſchwál
ſchwálenj ſchwáliti ſchwálně
ſchwálnj ſchwálný ſchwalowánj
ſchwalowati ſchwalugjcý ſchwátiti
ſchylowati ſchyluge ſchytati
ſchytraloſt ſchytralý ſcwrká
ſcwrkati ſcwrklý ſcwrknauti
ſcwrknutj ſcýpati ſčerpati
ſčeſati ſčjrati ſčjſlný
ſčjtati ſé ſebau
ſebe ſebranec ſebránj
ſebraný ſebrati ſecljk
ſeč ſečba ſečec
ſečen ſečenj ſečjſti
ſečka ſečkář ſečmo
ſečný ſečtenj ſedá
ſedacý ſedadla ſedadlo
ſedánj ſedati ſedáwati
ſedě ſeděl ſedem
ſeděnj ſeděnjm ſeděti
ſedj

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>

Vyhledávání