Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>


Zdechnauti – Zdwihnauti

Zdechnauti Zděděný Zděditi
Zdegſſj Zdehleť Zdělánj
Zdělaný Zdělati Zděláwati
Zdélj Zdelſſiti Zděný
Zděrawěti Zderec Zděrka
Zděř Zděſſenj Zděſſený
Zděſyti Zdětiněti Zdeyſſj
Zdi Zdiwočelý Zdiwočenj
Zdiwočeti Zdiwočiloſt Zdiwočiti
Zdj Zdjlenj Zdjleti
Zdjlnoſt Zdjlný Zdjti
Zdlauha Zdlauhawá Zdlauhawoſt
Zdlauhawý Zdokonalegſſiti Zdokonalenj
Zdokonaliti Zdola Zdolegſſka
Zdolowu Zdraby Zdrahánj
Zdrahati Zdrahawý Zdrápaný
Zdrápati Zdraſtiti Zdráw
Zdrawá Zdráwě Zdrawém
Zdrawj Zdrawoſt Zdrawota
Zdráwu Zdrawý Zdražiti
Zdrcenj Zdrchati Zdrewěněti
Zdrhnauti Zdrmolenj Zdrmoliti
Zdrobněnj Zdrobniti Zdrtiti
Zdrzowánj Zdrželiwě Zdrželiwoſt
Zdrželiwý Zdrženj Zdržeti
Zdržowánj Zdržowati Zdřewěněloſt
Zdřewěnělý Zdřewěněnj Zdřewěněti
Zdřizhati Zdřjmnauti Zdřjpaný
Zdřjpati Zdřjzhati Zdůlkowaný
Zdůlu Zdůly Zdurnoſt
Zdůrný Zdurowitoſt Zdurowitý
Zduſſiti Zdutj Zdwacýti
Zdwihacý Zdwihánj Zdwihati
Zdwihnauti

<<A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8 >>

Vyhledávání