Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 9 skupin hesel.

Strany zdroje: I/38

Anhalten, 1. v. a. přjdržeti, vdržeti, zadržeti, zaſtawiti, zatknauti, zdržeti, zdržowati, cohibere, ſiſtere. 2) chytiti, gjti, lapiti, polapiti, ſewřjti, ſwjrati, adſtringere, comprehendere. 3) doháněti, nabádati, nabjzeti, přidržowati někoho k něčemu, impellere. 4) naléhati, naſtaupati, naſtupowati, vſylowati, žádati o něco, petere. 5) ſich an etwas, něčeho ſe držeti, ſe přichytiti, ſe zachytiti. 2. v. n. dodržeti, dodržowati, trwati, ſetrwati, durare; eine anhaltende Krankheit, trwanliwá nemoc. 2) ſtáti, vcházeti ſe, vſylowati o něco, nepřeſtati, žádati. 3) zaſtawiti ſe, zůſtati ſtát, pobyti, morari.Strany zdroje: I/60

Aufhalten, v. a. pozdržeti, pozdržowati, zadržeti, zaſtawiti, zdržeti, zdržowati, retardare, ſuſtinere. 2) držeti, nadržeti. 3) ſich aufhalten, bawiti ſe, pobawiti ſe, pobyti někde, zabawiti ſe , zdržeti ſe, morari; über etwas, nad něčjm ſe pozaſtawiti, pozdržeti.Strany zdroje: I/64

Aufrecht, adj. přjmý. , rowný, vpřjmý, rectus; aufrecht ſtellen, zpřjmiti, zrownati, erhalten, zachowati, zdržowati; adv. přjmo, rowno, vpřimo, zpřjma, zrowna.Strany zdroje: I/69

Aufziehen, 1. v. a. natáhnauti, natahowati; ein Geſchwür, wřed protrhnauti; eine Sache aufziehen, něco protahowati, odkládati; jemanden mit einer Sache, někoho s něčjm zdržowati; einen aufziehen, vexiren, pokauſſeti koho; eine Brücke, den Anker aufziehen, moſt, kotwicy zdwjhnauti; ein Kind aufziehen, djtě wychowati; zum Tanze aufziehen, k tancy wzýti, bráti.Strany zdroje: II/327

Unterhalten, v. a. podſtawiti, naſtawiti; ein Gefäß, die Hand, nádobu, ruku. 2) poddržowati, podpjrati; Jemandes Hände, něčj ruce. 3) fig. I. a) zdržowati; Krankheit, nemoc. b) podněcowati, podnět dáwati; Leidenſchaft, Liebe, ein Haß, náružiwoſt, láſku, záſſtj. c) hleděti, ſſetřiti; ein Gebäude, ein Gut, einen Garten, gut, ſchlecht, ſtawenj, ſtatku, zahrady, dobře, nanic. d) přikládati; Feuer, na oheň. e) zachowáwati; gutes Einverſtändniß, dobré ſrozuměnj; Freundſchaft, přátelſtwj. f) eine Bewegung, procházeti ſe. g) ein Geſpräch, rozmlauwati. h) Briefwachſel Briefwechſel , dopiſowati ſobě. i) chowati; viel Vieh, viele Bedienten, eine Armee, mnoho dobytka, mnoho ſlaužjcých, armádu. k) žiwiti; ſich mit Betteln, ſe žebrotau. l) ſich unterhalten laſſen, dáti ſe na wognu, pod wogáky. 2) wyraziti, zabýwati, wyrážeti; Jemanden, někoho; mit Muſik, hudbau; ſich von etwas, s něčjm; mit Jemanden, rozmlauwati.Strany zdroje: II/374

Verweilen, v. n. dljti, prodljti, meſſkati, zaſtawiti ſe, zdržowati ſe. 2) v. a. meſſkati, zaſtawiti, zdržowati.Strany zdroje: I/160

Einhalten, 1. v. a. zdržowati, zadržowati, zaſtawiti, detinere; ſtawowati, ſ. Einhalt thun. 2. v. n. přeſtati. Halt ein! přeſtaň; im Reden, zaraz.Strany zdroje: I/173

Entäußern, v. rec. ſich einer Sache, zhoſtiti ſe, zproſtiti ſe, zdržowati ſe něčeho.Strany zdroje: I/175

Enthalten, 1. v. a. obſahowati, w ſobě držeti, mjti, zawjrati, continere. 2. v. rec. ſich des Eſſens enthalten, od gjdla ſe zdržeti, zdržowati, abſtinere. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten, nemohl ſem ſe ſmjchy zdržeti. Enthalten, obſažen.