Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Buſen – Buxbaum

133

Buſen, m. ňádra, plur. ſinus, zánadřj. 2) fig. ſrdce, prſy. 3) eines Netzes, chobot.

Buſenfreund, m. ſrdečný, neymilegſſj přjtel.

Bußaar, m. der Mäuſefalk, myſſj lauče, buteo.

Buße, f. pokánj, poenitentia, pykánj, dolor. 2) Geldſtrafe, pokuta, emenda.

Buß-, kagjcý; Bußpredigt, kagjcý kázanj.

Büßen, 1. v. a. za doſti včiniti; mit ſeinem Leben büßen, žiwotem ſwým zaplatiti. 2) vpokojiti; ſeine Luſt, ſwau žádoſt naſytiti. 2. v. fact. pokutowati. 3. v. n. pykati, trpěti, odbeywati, luere; er muß dafür büßen, muſý za to trpěti, pokutu néſti.

Büßer, m. die Büßerinn, kagjcý, poenitens.

Bußfertig, adj. kagjcý, kagicný.

Büßung, f. činěnj pokánj, pykánj, zplácenj.

Butte, f. putna, putnice, dim. putnička. 2) dčber, káď, Buttenträger, putnář.

Büttel, m. biřic, pochop, ſſerha, lictor.

Bütteley, f. ſſatlawa, ſſerhowna.

Büttelroſe, f. ſſjpek, ſ. Hambutte.

Butter, f. máſlo, butyrum.

Butter-, maſtný; der Butterteig, maſtné těſto.

Butterblume, f. maſlenka, žluťák, ranunculus.

Butterbrod, n. die Butterbämme, Butterſchnitte, chleb s máſlem, ſkywa chleba s máſlem.

Buttereimer, m. wrtidlo, w němž ſe máſlo wrtj.

Butterfaß, n. máſnice.

Butterfaßdeckel, m. přjklop, korbeljček.

Butterfliege, f. bjlý moteyl, ſ. Molkendieb .

Buttergebacken, adj. maſtný. Ein Bäcker, der Buttergebackenes bäckt, maſtnář.

Butterhändler, m. máſelnjk, mor. máſlák; die —inn, máſelnice.

Buttermilch, f. podmáſlj.

Buttern, 1. v. a. tlaucy, wrtiti máſlo. 2. v. n. ſtlaukati ſe, ſtlaucy ſe.

Butternapf, m. am Butterfaſſe, podmáſnjk.

Butterſtempfel, m. (Butterſtiel) der Butterſterl, wrtidlo, tlauk, tlaukadlo.

Butterweck, m. homole, hrauda máſla; ein kleinerer, pomazanice, pomazanka.

üttner, m. bečwář, ſ. Böttcher.

Butz, m. der Butzen, am Obſte, pupeček. 2) im Lichte, oharek. 3) in der Naſe, ſpeklý wozher, pjpa; holaubátka, plur. 4) in einem Geſchwüre, knot.

Buxbaum, m. puſſpan, ſ. Buchsbaum.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání