Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Etliche – Eyweiß

Etliche, plur. několik, aliquot; někteřj, 192 aliqui; etliche Male, několikrát. Vor etlichen Jahren, před několika lety. Etliche und zwanzig, několik přes dwadcet.

Etwa, Etwann, adv. někdy, aliquando. 2) fig. ſnad, fortaſſis. 3) as, aſy. Es waren ihrer etwa acht, bylo gich as oſm.

Etwas, pron. něco, co, aliquid. Habt ihr etwas zu eſſen? máteli co k gjdlu? In negativen Sätzen, nic. Sage niemanden etwas davon, žádnému nic o tom neřjkey. 2) drobet, málo, trochu, aliquantulum; etwas ſauer, nákyſlý. Etwas beſſer, trochu lépe. Ich habe noch etwas Geld, mám geſſtě něco (drobet) peněz.

Euch, dat. pl. wám, vobis.

Euer, gen. plur. wás, veſtrum; ich werde mich euer annehmen, vgmu ſe wás; euer einer, geden z wás, waſſinec.

Euer, m. euere, eure, f. euer, n. pron. poſſ. wáš, waſſe, waſſe. Euerthalben, eurethalben, eurenthalben, euretwegen, um euretwillen, pro wás.

Eule, f. ſowa, ſůwa, vlula, ſtrix, Lin. Dim. das Eulchen, ſowička.

Eurige, adj. der, die, das, wáš, waſſe, waſſe, veſter, veſtra, veſtrum. Das Eurige, waſſe gměnj. Thut das Eurige, dělegte waſſi powinnoſt.

Euter, n. wemeno, ol. wýmě, mor. wymeno, vber vaccae. Die Kuh eutert, kráwa wymne; vor dem Eutern, před wymnánjm.

Evangeliſch, adj. dlé Ewangelium zřjzený, ewangelický. Die evangeliſche Kirche, ewangelická cýrkew, t. g. Lutryánſká. Die Evangeliſchen, Ewangeljcy, Ewangeličtj.

Evangeliſt, m. Ewangeliſta, dobrozwěſt.

Evangelium, n. Ewangelium, dobré zwěſtowánj, ol. čtenj.

Ewig, adj. wěčný, aeternus. adv. wěčně, na wěky.

Ewigkeit, f. wěčnoſt, aeternitas. In Ewigkeit, na wěky, in ſaecula.

Excellenz, f. Excellencý, wzneſſenoſt.

Exempel, n. přjklad. Zum Exempel, ku, oder v přjkladu, exempli cauſa.

Exemplar, n. přjklad, obraz. 2) Exemplář.

Exemplariſch, adj. přjkladný; adv. přjkladně, na přjklad.

Exulant, m. wyhnanec, wypowěděnec.

Ey, interj. ay, ey.

Ey, n. wegce, ouum. Dim. das Eylein, Eychen, wagečko. Ein ſtinkendes Ey, pukawec; ein verdorbenes, unvollkommenes, záprtek. Gerührte Eyer, mjchané wegce, mor. ſſkwařené wegce; Eyer und Schmalz, wegce na máſlo ſazené, mor. ſſkwařenice, sl. ſſkwařenina. 2) fig. Hoden, nároky, kulky.

Eyer-, wagečný, z wagec. Eyerſuppe, poljwka z wagec.

Eyerbrod, n. mazanec.

Eyerdotter, m. das Eyergelb, žlautek wagečný.

Eyerklar, n. Eyweiß, bjlek wagečný.

Eyerkuchen, m. Eyerfladen, Eyerplatz, ſwjtek z wagec.

Eyeröl, n. žlautkowý oleg, ze žlautků.

Eyerſchale, f. ſſkořjpka, ſſkořápka, ſſkořepina od wagec, mor. ſſkařupka, ſſkařupina.

Eyerſtock, m. wagečnjk, gahůdky, pl. ouarium.

Eyförmig, adj. eyrund, okrauhlý gako wegce, podobný wegcy.

Eyland, n. oſtrow, ſ. Eiland.

Eyweiß, n. bjlek, albumen oui.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání