Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ibe – Imbiß

Ibe, f. tis, ſ. Eibe.

Ibiſch, m. wyſoký ſléz, ſ. Eibiſch.

Ich, pron. pers. gá, ego; ich war, byl gſem, ( ohne ).

Ichheit, f. gáſtwj ?

Idee, f. podobizna; obraz, (twar ? ) idea.

Idiot, m. nedovk, nevčený; ſproſták.

Igel, f. gežek, obs. gež, erinaceus. 2) Blutigel, pigawka, ſ. Egel.

Igelklette, f. lupen menſſj, ſ. Spitzklette.

Igels-, gežkowý; die Igelskolbe, gežkowá palice; die Igelshaut, gežkowá kůže, gežowina.

Igelsknoſpen, die Igelskolbe, f. ſſparġán, ſparganium, L.

Igelskraut, n. ſtřjkawá tykwice. ſ. Eſelsgurke.

Ihm, dat. pron. pers. gemu, mu, ei. Gieb es ihm, dey mu to; ihm wollen wir es ſagen, gemu to powjme, ſ. Er.

Ihn, accuſ. pron. pers. geho, ho, geg, eum, ſ. Er.

Ihnen, dat. plur. gim, gjm, eis.

Ihr, ihre, ihr, pl. ihre, pron. poſſes. pers. fœm. ſing. gegj, ejus.

Ihr, ihre, ihr, pron. poſſ. perſ. omn. gen. plur. gich, gegich, eorum, earum.

Ihr, pron. perſ. plur. wy, vos. Werdet ihr kommen? přigdeteli pak?

Ihre, der, die, das Ihre, ſ. Ihrige.

Ihrer, gen. pron. poſſ. ſing. gj, (fœm.) 2) genit. pron. poſſ. pl. gich, eorum, earum. Ihrer waren zehen, deſet gich bylo.

Ihrethalben, ihretwegen, ihretwillen, pro ni, gj k wůli (ſing. fœm.) 2) pro ně (plur.) gim k wůli.

Ihrige, der, die, das Ihrige, gegj, (foem.) ſwůg, (recipr.) gegj. Sie fordert das Ihrige, žádá ſwé wěcy. 2) gegich, (plur.) ſwůg, Thun ſie das Ihrige, dělagj ſwau powinnoſt, ſwau wěc; ich bin der ihrige, gſem gegich (přjtel).

Ihro, poſſ. waſſe, gegich; Ihro königl. Hoheit, waſſe králowſká wywyſſenoſt. 2) gegj, (foem.). 3) geho, (masc masc. ) , beſſer Seine.

Ihrzen, v. a. wykati; wir ihrzen einander, wykáme ſobě.

Illuminiren, v. a. oſwěcowati, oſwjtiti; den Garten, zahradu oſwjtiti; illuminowati, illuminirowati.

Illumination, f. oſwjcenj, oſwěcowánj; illuminacý, ſ. Beleuchtung.

Ilme, f. gilma, gilm, gilem; waz, ulmus campeſtris, L. ſ. Ulme.

Ilſe, f. gelec, ges, ſ. Aloſe.

Iltis, m. & n. tchoř, (ſchoř, zhoř), muſtela putorius, L.

Iltiß-, tchořowý, (ſchořowý, zhořowý); der Iltißbalg, tchořowá kůže; die Iltißfalle, ſklopec na tchoře.

Im, (in dem), w, in; im Garten, w zahradě, ſ. In.

Imbiß, n. ſnjdanj, chlebowánj, ſ. Anbiß.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání