Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Kürzen – Kux

344

Kürzen, v. a. krátiti, zkrátiti; die Kürzung, zkrácenj.

Kurzhändig, adj. kraťoruký, kraťoručičký.

Kurzhälſig, adj. kratokrký, mor. krkohlawý.

Kürzlich, adv. nedáwno, před krátkým čaſem.

Kurzſichtig, adj. krátkého zraku, přiſtrkawý, mhaurawý, mhaurán. 2) fig. krátkého rozumu, newtipný, newtipa.

Kurzſichtigkeit, f. krátkoſt zraku, fig. krátkoſt rozumu.

Kurzweile, f. kratochwile, kratochwil, žert.

Kurzweilen, v. n. Kurzweile treiben, kratochwiliti, kratochwil mjti.

Kurzweilig, adj. kratochwilný, adv. —ně.

Kuß, m. pl. Küſſe, pocelowánj, poljbenj, osculum; dim. das Küßchen, poljbenjčko, hubička; ein Handkuß, přitaulenj, obtaulenj.

Küſſen, v. a. poljbiti, ljbati, celowati, sl. božkati, boſkati, božkáwati; die Hand küſſen, přitauliti, mor. obtauliti ruku, ſich küſſen, viele Küſſe geben, hubičkowati ſe. Das Küſſen, poljbenj, pocelowánj, obtaulenj.

Küſſen, n. polſſtářjk, poduſſka; Küßchen, Küßlein, polſſtářjček, S. Kopfküſſen.

Küſte, f. pomořj, břeh, ora.

Küſtel, f. ſſiſſka.

Küſtenbewohner, m. pomořan.

Küſter, m. Kirchner, koſtelnjk, kapelnjk, aedituus; die —inn, koſtelnice, koſtelnjkowá, die Küſterey, koſtelnictwj.

Küter, m. domownj řeznjk.

Kutſche, f. kočár, kotčj wůz; dim. das Kütſchchen, Kütſchlein, kočárek.

Kutſcher, m. kočj; die —inn, kočowá.

Kutſchieren, v. n. Kutſchen, kočjrowati, koně weſti.

Kutſchpferd, n. kotčj kůň, kočárſký kůň.

Kutte, f. kápě, flanda, habjt, hazuka.

Kütte, f. kutna. S. Quitte.

Kuttel, f. Kuttelflecke, drſſťka, pl. drſſťky.

Kuttelhof, Schlachthof, m. ſſlachtata, ſſlachta, gatka, pl.

Kuttelkraut, n. Quendel, mateřjdauſſka, thymus serpillum , Linn.

Kutten, v. a. kutiti, hrabati.

Kuttler, m. drſſťkář; die —inn, drſſťkářka.

Kutvogel, m. Grünfink, zwonek.

Kütz, m. kozorůžče.

Kützeln, lektati. S. Kitzeln.

Kux, m. ein Bergtheil, kukus, djl v hornjků.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání