Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Künſteln – Kürze

Künſteln, v. a. tiplati ſe s něčjm. 2) den Wein, ſtrogiti wjno. 3) ljčiti; das iſt 343 zu gekünſtelt, to geſt přjliš wyljčeno, krauceno.

Kunſtfeuer, u. n. ſtrogený oheň.

Kunſtgriff, m. zběhloſt, fortel. 2) obmyſl, auſkok.

Kunſtkamme Kunſtkammer , f. ſklad řemeſlných, kunſtowných wěcy wěcý .

Künſtler, m. vmělec, kunſſtjř, artifex; die —inn, kunſſtjřka, miſtryně.

Künſtlich, kunſtreich, adj. kunſtowný, vmělý; ein künſtlicher Mann, vmělec. 2) miſtrný, řemeſlný, ſtwůrný, artificiosus; 3) ein künſtlicher Zahn, faleſſný zub; künſtliches Gold, ſtrogené zlato; künſtliche Schönheit, ljčená kráſa, adv. vměle, řemeſlně, kunſtowně, ſtwůrně.

Kunſtrichter, m. rozſuzowač, poſuzowač, ſudič, criticus.

Kunſtrichterey, f. ſudictwj.

Kunſtverſtändig, adj. zběhlý w vměnj, w řemeſle, w kunſtu.

Kunz, m. kocaur. 2) kanec. 3) kuneš, t. g. konrád.

Küper, f. káď, kotel.

Küper, m. Küfer, bečwář.

Kupfer, n. měď, æs cyprium. 2) fig. měděné nádobj; ein Kupferſtich, rytina na mědi. 3) vhry, trudowatina, trud w twáři.

Kupfer-, měděný, das Kupfererz, měděná ruda.

Kupfereidexe, f. padalec.

Kupfergeld, n. měďáky, měděné penjze.

Kupfergrün, n. rez mědi, Ruſs. měděnka .

Kupferhammer, m. kobyla, weliké kladiwo na měď. 2) hutě, hamry měděené měděné .

Kupfericht, adj. měďowitý, kupferichter Geſchmack, chuť od mědi, měďowina.

Kupferig, adj. trudowitý, vhrowitý, loſſtický. 2) měďnatý.

Kupfern, adj. měděný, cyprinus, ein kupferner Ofenkeſſel, měděnec, mědenec.

Kupferplatte, f. měděná tabulka, dſka.

Kupferrauch, m. vtreych.

Kupferſchlag, m. okowiny z mědi.

Kupferſchmied, m. kotlář, die —inn, kotlář a. Die Schmiede des Kupferſchmiedes, kotlárna, das Handwerk, kotlářſtwj.

Kupferſtecher, m. rytec.

Kupferſtecherey, f. rytectwj.

Kupferſtich, m. rytba, rytina na mědi.

Kuppe, Kappe, f. wrch, wrſſek hory; 2) am Nagel, hlawa, hlawizna.

Kuppel, f. Koppel, ſmečka; eine Kuppel Windhunde, ſmečka chrtů. 2) kuple, kulaté klenutj.

Kupeley Kuppeley , f. ſwodnictwj, kupljřſtwj, ruffiánſtwj.

Kuppeln, v. a. ſpogiti. 2) fig. ſwáděti, ſwoditi, ſwéſti.

Kuppler, m. ſwodnjk, kupljř, ruffián, leno. die —inn, ſwodnice, kupljřka, ruffiánka.

Kuppmeiſe, f. Haubenmeiſe, kozljček.

Küranzen, teyrati. S. Koranzen.

Küraß, m. kyrys, brněnj.

Küraſſierer, Küraſſier, m. kyryſnjk, kyryſar.

Kurbe, Kurbel, f. klika.

Kurbelſpieß, m. lowecký oſſtjp.

Kürbis, m. tykew, dim. tykwice, tykwička, cucurbita , Linn.

Kürbis-, tykwowý; Kürbisflaſche, tykwowá láhwice, tykwice.

Kürbisfeld, n. tykwiſſtě.

Kirſchner Kürſchner , m. kožiſſnjk, kožeſſnjk, pellio; die —inn, kožeſſnice, kožeſſnjkowá. 2) der Kirſchnerladen Kürſchnerladen , kožeſſnický krám; das Kirſchnerhandwerk Kürſchnerhandwerk , kožeſſnictwj.

Kurz, kürzer, adj. krátký, brevis; ſehr kurz, kratičký, der Tag wird kürzer, dne vbýwá; 2) fig. den Kürzern ziehen, prohrati; zu kurz kommen, ſſkodu mjti, vgmu trpěti. 3) kurze Waare, drobné zbožj; kurze Brühe, huſtá gjcha, omáčka; adv. krátce, breviter; kurz halten, na krátce držeti; vor kurzem, nedáwno; in kurzem, brzy, w mále; mach es kurz, děley zkrátka; kurz und gut, zkrátka, ſlowem; kurz vorher, málo před tjm; kurz darauf, málo, brzo potom; über lang und kurz, na dlauze, nebo na krátce; Jemanden kurz und lang nennen, nadáwati, přezdjwati někomu.

Kürze, f. krátkoſt, brevitas.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání