Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Mutterfüllen – Myrthenhain

56

Mutterfüllen, n. hřebice.

Mutterhaſe, m. zagečice, remlice.

Mutterkalb, n. galowice, dim. galowička.

Mutterkind, n. djtě; člowěk, duſſe.

Mutterkorn, n. ſwatojanſký chléb, námel, cecale corrutum.

Mutterkraut, n. řjmbaba, matečnjk, Matricine Parthenium Lin. 2) S. Camillen.

Mutterkuchen, m. lůžko, děloha ? Secundinae.

Mutterlamm, n. gehnice, dim. gehnička.

Mutterleib, m. žiwot matky; von Mutterleibe an, od přirozenj.

Mütterlich, adj. matčin; von mütterlicher Seite, od matičny matčiny ſtrany, (po přeſlicy). 2) mateřſký, maternus; die Mütterliche Liebe, mateřſká láſka. adv. mateřſky.

Mutterliebe, f. matičina matčina láſka, 2) láſka k matce.

Mutterlos, adj. oſyřalý po matce; adv. bez matky.

Muttermahl, n. přirozená woda.

Muttermenſch, m. žiwá duſſe, člowěk; es war kein Muttermenſch zu Hause, nebylo ani křjſtka doma; hat wohl ein Muttermenſch jemahls dergleichen gehört? ſlyſſelli kdo gakžiw co podobného?

Muttermord, m. wražda nad matkau ſpáchaná.

Muttermörder, m. wrah ſwé matky, matricida; die —inn, wražedlnice, wrah ſwé matky.

Muttermund, m. wateň, wawák, orificium uteri.

Mutternackend, mutternackt, adj. čiře nahý, čiſtowaniti nahý, čiſtonitý; adv. do naha.

Mutterpferd, n. kliſna.

Mutterſchaf, n. bahnice.

Mutterſchaft, f. mateřſtwj, maternitas.

Mutterſchwein, n. praſná ſwině, praſnice, opraſſnice.

Mutterſchweſter, f. teta, matertera.

Mutterſeele, f. S. Muttermenſch.

Mutterſöhnchen, n. mazljk, mazljček, mazánek.

Mutterſprache, f. gazyk mateřſký, mateřſſtina.

Mutterwitz, m. přirozený wtip.

Mutz, m. kuſák.

Mütze, f. čepice, mitra, der ſie gerne trägt, čepička; die Mütze abnehmen, čepicy ſmeknauti; aufſetzen, na hlawu dáti; dim. das Mützchen, čepička. 2) čepec.

Mutzen, v. a. ſſňořiti ſe, ſſperkowati ſe. 2) kuſý vdělati.

Myriade, f. deſet tisýc, myrias.

Myrrhe, f. mirha.

Myrthe, f. myrt, Myrtus Lin.

Myrthen-, myrtowý; der Myrthenwein, myrtowé wjno.

Myrthendorn, m. bodlawá palma, oſtroliſt, Ilex equifolium Lin.

Myrthenhain, n. myrtowj, myrtowiſſtě.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání