Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Nachahmen – Nachfolgen

Nachahmen, v. a. po někom dělati, někoho náſledowati imitari; eines Stimme, po někom mluwiti, Gang, po někom choditi; Schreibart, někomu podobně pſáti, po 58 někom pſáti, Gebärden, po někom ſe přetwářeti.

Nachahmer, m. náſledownjk, imitator; die —inn náſledownice, imitatrix.

Nachahmung, f. náſledowánj.

Nachahmungswürdig, adj. náſledowánj hoden.

Nacharten, v. n. po někom ſe wrcy; dem Vater, po otcy ſe wrcy, potatiti ſe; der Mutter, pomateřiti ſe.

Nachbar, m. ſauſed, vicinus; ein Feld-Nachbar, ſaumeznjk; die —inn, ſauſedka, ol. ſauſeda.

Nachbar-, ſauſednj; ſaumeznj; das Nachbarrecht, ſauſednj, ſaumeznj práwo.

Nachbarlich, adj. ſauſedſký; adv. ſauſedſky, po ſauſedſku.

Nachbarſchaft, f. ſauſedſtwj, vicinitas, vicinia. 2) ſauſedſtwo, vicini.

Nachbethen, v. a. po někom ſe modliti. 2) fig. odřjkáwati, po někom řjkati.

Nachbier, n. patoky; ředina.

Nachbild, n. podobizna.

Nachbilden, v. a. podlé něčeho podobniti, wyobrazyti.

Nachbleiben, v. irr. n. wzadu, zpátky zůſtati; die Sache iſt nachgeblieben, ſeſſlo s toho.

Nachbrennen, v. n. potom wypáliti.

Nachbürge, m. podpůrce S. Rückbürge.

Nachdem, I. adv. a) potom, post. b) gak, gakož; nachdem es kommt, gak ſe trefj, hodj. II. Conj. když, postquam; wird aber im böhm. durch den Mod. Transgress. entbehrlich, z. B. Nach dem er das gaſagt hatte, verſchied er, to powěděw, ſkonal, Statt když to powěděl, ſkonal.

Nachdenken, v. irr. n. rozgjmati, na něco myſliti, přemyſſlowati, přemeyſſleti, meditari.

Nachdenklich, adj. přemeyſſliwý, rozgjmawý. 2) přemeyſſlenj hoden adv. —wě.

Nachdreſchen, v. a. přemlátiti.

Nachdringen, v. irr. za někým ſe hnáti.

Nachdruck, m. důklad; mit Nachdrucke reden, důkladně mluwiti. 2) zadnj maſt. 3) přetiſk, patiſk ?

Nachdrücken, v. n. přitlačiti.

Nachdrucken, v. a. přetlačiti, přetiſknauti. 2) potiſkowati ?

Nachdrucker, m. přetlačitel; patiſkař ?

Nachdrücklich, adj. důkladný, oprawdowý, wážný; adv. —ně, —wě.

Nacheifer, m. ſſtek, horlenj, řewniwoſt.

Nacheiferer, m. ſſtekowatel, horlitel po někom. die —inn, horlitelkyně po někom.

Nacheifern, v. n. ſſtekowati, po někom horliti, řewniti, aemulari.

Nacheiferung, f. ſſtěkowánj ſſtekowánj , po někom horlenj, řewněnj, aemulatio.

Nachen, m. kocábka, bárka, loďka.

Nachernte, f. paběrowánj klaſů.

Nachernten, v. n. klaſy paběrowati.

Nacheſſen, v. a. na něco, po něčem gjſti, potom gjſti; zageſti.

Nacheſſen, n. proſtřednj, před pečenj dané gjdlo.

Nachfahren, v. irr. n. gjti, geti za někým. 2) fig. naſtaupiti na něčj mjſto, auřad. 3) mit der Hand, chňapnauti něco.

Nachfahrer, Nahfahr Nachfahr , m. náměſtek, náſtupce, successor.

Nachfahrt, f. náměſtenſtwj, poſlaupnoſt, successio.

Nachfährte, f. zadnj ſtopa, ſſlak.

Nachfärben, v. n. po něčem barwiti. 2) v. a. přebarwiti.

Nachfolge, f. náſledowánj, imitatio. 2) poſlaupnoſt, náměſtenſtwj, successio.

Nachfolgen, v. n. za někým gjti, náſledowati, sequi; auf dem Fuße, w patách, w zápětj za někým gjti; im Amte, naſtaupiti, naſtupowati na něčj mjſto, auřad, succedere. 2) fig. náſledowati, pokračowati podlé někoho, imitari, sequi.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání