Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ortfäuſtel – Oxhaft

83

Ortfäuſtel, m. feyſtl, hawjřſké kladiwo, noſatec, oſtrý feyſtl.

Orthauer, m. hawjř, hornjk, který orty prokopáwá.

Orthaus, n. nárožnj dům.

Orthodox, adj. S. Rechtgläubig.

Orthographie, f. S. Rechtſchreibung.

Oertlich, adj. mjſtný.

Oertlichkeit, f. mjſtnoſt.

Ortpäuſchel, m. hrubé hawjřſké kladiwo.

Ortſchaft, f. mjſto, wes, kragina.

Ortſcheit, n. wzpora, rozporka.

Ortſchick, n. přjčnj čili křjžowa křjžowá ſlug w hornických doljch.

Ortſchief, adv. křiwovhelný.

Ortſemmel, f. duſſičky, božj koſti, žemle na duſſičky pečené.

Ortsgulden, m. pětigroš pětiġroš .

Ortſpuhle, f. kragowý brk.

Ortſtein, m. nárožnjk.

Ortſtrick, m. am Jagdtuche, obrno.

Ortsthaler, m. půlzlatnjk; neb 6 dobrých groſſů ġroſſů .

Ortung, f. ortuňk.

Ortsziegel, m. vhelnj cyhla.

Oſt, m. wzchod, (wýchod), oriens.

Oſt-, wzchodnj, wychodnj wýchodnj; der Oſtwind, wzchodnj, wýchodnj wjtr.

Oſten, adj. wzchod; aus Oſten, od wzchodu; gegen Oſten, ku wzchodu, ku wýchodu.

Oſter-, welikonočnj; das Oſterlamm, welikonočnj beránek.

Oſterabend, m. welikonočnj ſwatwečer.

Oſterblume, f. wětrnice, koniklec černý, Aycmone Palsatilla Anemone Pulsatilla Lin.

Oſterey, n. kraſlice.

Oſterfeſt, n. welikonočnj, hod Božj, ſwátky; welikanoc

Oſterfeyertag m. welikonočnj hod, ſwátek.

Oſtertag, n. welikonočnj ſlawný den, ſwátek.

Oſterfladen, m. mazanec, welikočnj welikonočnj bochnjček.

Oſterkerze, f. diwizna, Verbascum Thapsus Lin.

Oeſterlich, adj. welikonočnj.

Oſterlazey Oſterluzey , f. podražec, Aristolochia Clematis Lin.

Oſtermeſſe, f. welikonočnj weyročnj weliký trh.

Oſtern, pl. welikanoc, welikonoce, pl.

Oeſtlich, adj. wzchodnj, wýchodnj.

Oſtſee, f. baltycké moře.

Othem, m. S. Athem.

Otte, f. wolſſe.

Otter, f. geſſtěr, vipera. 2) wydra, lutra Lin.

Otter-, wydrowý, wydřj; der Otterbalg, wydrowá kůže, měch; der Otterfang, lapánj wyder.

Otterfänger, m. wydrář.

Otterfleiſch, n. wydřina.

Ottergeſchmak, m. wydrowina.

Otterhund, m. pes na wydry.

Ottern-, geſſtěrčj; das Ottern-Gezücht, geſſtěrčj plemeno; das Ottern-Gift, geſſtěrčj ged.

Oxhaft, m. půl druhého wědra.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání