Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Schlafloſigkeit – Schlägeln

166

Schlafloſigkeit, f. neſpanj.

Schlafmittel, n. ſpánek.

Schlafmütze, f. nočnj čepička; fig. oſpalec.

Schläfrig, adj. oſpalý, oſpanliwý, rozmařilý, somnolentus; ein ſchläfriger Menſch, oſpalec, fem. oſpalkyně, fig. negapný, liknawý, oſpalý, adv. oſpale, oſpanliwě.

Schläfrigkeit, f. oſpaloſt, oſpanliwoſt, somnolentia.

Schlafrock, m. župan.

Schlafſucht, f. záchwat, oſpánliwoſt, veternus.

Schlafſüchtig, adj. záchwatiwý, oſpánliwý.

Schlaftrank, m. ſpánek.

Schlaftrunk, m. pitj na poduſſku, pocaenium.

Schlaftrunken, adj. rozeſpalý.

Schlafzimmer, n. ložnice, lehacý ſwětnice.

Schlag, m. pl. Schläge, vdeřenj, vhozenj, ictus, tactus; ein kalter Schlag, (des Donners), vdeřenj (hromů) na ſucho. b) bauchnutj; die Büchſe hat einen guten Schlag, ručnice dobře bauchá. c) der Wachtel, der Nachtigall, tlučenj křepelky, ſlawjka. d) bitj; des Pulſes, pulſu; mit dem Schlage ſechs da ſeyn, gak odbige ſſeſt, přigjti, tu býti. e) fig. druh, species; Leute von einem Schlage, lidé ſtegného druhu, na gedno brdo, kopyto. f) von gutem Schlage, dobrého plemene. g) rána, vdeřenj, ictus; Schlag auf Schlag, rána po ráně, rána za ránu, drey Schläge mit dem Hammer thun, třikrát kladiwem vdeřiti, tři rány dáti. g) h) weypraſk, ſpraſk, weylupek, verbera. h) i) ſſkak ſſlak, božj ruka, sl. wřed, apoplexia; der halbe Schlag, mrtwice, hemiplexia; der Schlag hat ihm getroffen, ſſlak ho trefil, mor. zlý wjtr ho obeſſel, sl. porazylo ho; wie vom Schlage gerührt, ohromený. i) k) An der Müntze, ráz, nota. k) l) am Dache, poklop, effora. l) m) im Walde, paſeka, ſeč. m) n) der Windſchlag, zálom, weywrat. n) o) an der Kutſche, dwjřka.

Schlag-, mrtwičný, paraliticus. 2) bicý; die Schlaguhr, bicý hodinky.

Schlagader, f. průduſſnj, žiwotnj žjla, průduſſnice, hrdlina.

Schlagband, n. ſtahowač.

Schlagbar, adj. meytný.

Schlagbauer, m. poklopec, decipula.

Schlagbaum, m. ſſraňk, zapadacý záwora.

Schlagbrücke, f. zdwihacý moſt.

Schlage, f. palice, clava.

Schlägebäuchig, adj. deychawičný.

Schlägefaul, adj. otlučený.

Schlageiſen, n. ceychowačka.

Schlägel, m. palička, sl. tlauček, pistillum; der Winzer, nabigečka; der Böttcher, pobigečka, kyganka; eines Thieres, keyta, kýta.

Schlägelgrube, f. podtrubj (poltrubj).

Schlägelmilch, f. podmáſlj.

Schlägeln, v. n. napadati na zadnj běh. 2) fig. klopeytati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání