Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vermögensumſtände – Vernunftfähig

357

Vermögensumſtände, f. přjpadnoſti, mohowitoſti.

Vermöglich, adj. mocný, mohutný, ſtatný, ſylný; ein Pferd, kůň. b) mohowitý, zámožný, možný.

Vermummen, v. a. zaobaliti, zakukliti.

Vermünzen, v. a. zmincowati; alles Silber, wſſe ſtřjbro.

Vermuthen, v. a. ſmeyſſleti, domeyſſleti ſe, myſliti, domnjwati ſe, tuſſiti, trwati; ich vermuthe daß @ trwám, tuſſjm že @. b) nadjti, nadáti ſe; wer hätte das vermuthet? kdoby ſe tomu byl nadál? ein unvermutheter Beſuch, nenadálé nawſſtjwenj.

Vermuthen, n. nadánj; wider alles V., mimo wſſe nadánj.

Vermuthlich, adj. domnělý; der vermuthliche Erbe, domnělý dědic; adv. bez pochyby, gakž ſe domnjwám, tuſſjm.

Vermuthlichkeit, f. domněloſt.

Vermuthung, f. domněnj.

Vernachläſſigen, v. a. zanedbati; die —gung, zanedbánj.

Vernageln, v. a. zabiti, zatlaucy, zabedniti; eine Thür, dwéře. b) zabodnauti; ein Pferd, koně. c) hřebjky zatlaucy; eine Kanone, dělo; die —lung, —čenj.

Vernähen, v. a. zaſſiti; Geld in den Kleidern, penjze do ſſatů. 2) ſeſſjti, wyſſiti; allen Zwirn, wſſecky niti.

Vernarren, v. a. problázniti; ſein Geld, ſwé penjze. 2) v. rec. ſich, zblázniti ſe, bauchnauti ſe; in etwas, in eine Perſon, do něčeho, do něgaké oſoby. 3) v. n. zblázniti ſe, wygewiti ſe; vernarrt da ſtehen, ſtáti tu wſſecek zblázněný, wygewený.

Vernaſchen, v. a. promlſati; ſein Geld, ſwé penjze; vernaſcht, promlſaný. 2) zmlſati ſe; vernaſcht, zmlſalý, promlſalý.

Vernehmen, v. irr. a. čjti; das Thier vernimmt den Jäger, zwjře čige myſliwce. b) vſlyſſeti, wyſlyſſeti; vernimm mein Gebeth, wyſlyš modlitbu mau. c) ſly ſeti; Jemandes Stimme, něčj hlas. d) zaſleychati, naſlýchati, doſlýchati ſe; wie ich vernehme, gakž naſlýchám; dem Vernehmen nach, gak ſe ſlyſſj. e) ſich vernehmen laſſen, dáti ſe ſlyſſeti. f) zu vernehmen geben, na ſrozumněnau dáti. g) wyſlechnauti, wyſlýchati; Jemanden über etwas, někoho ſtrany něčeho. h) porozuměti, pochopiti, chápati. i) ſich mit Jemanden, ſrozuměti ſe s někým.

Vernehmen, n. vſlyſſenj, porozuměnj. 2) ſrozuměnj, ; das gute Vernehmen, dobré ſrozuměnj, dorozuměnj; das ſchlechte, neſrozuměnj, nedorozuměnj.

Vernehmlich, adj. ſrozumitedlný; adv. —ně.

Vernehmlichkeit, f. ſrozumitedlnoſt.

Vernehmung, f. wyſlyſſenj, wyſlýchánj.

Verneigen, v. rec. ſich, pokloniti ſe.

Verneinen, v. a. řjcy ne, že ne, odpjrati, zapjrati, nekati ?

Verneinung, f. powjdánj, prawenj že ne, zápor, nekánj ?

Verneuen, Verneuern, v. a. obnowiti.

Verneuerung, f. obnowenj.

Vernichten, v. a. zničiti, zničemniti, w niweč obrátiti, annihilare. 2) zkazyti, na zmar přiweſti; eine Schrift, Jemandes Freude, Hoffnung, pjſmo, něčj radoſt, naděgi. 3) fig. pohrdati, za nic nepokládati; alles, wſſjm, wſſeho.

Verrichtung, Vernichtung, f. zničenj, zničemněnj, w niweč obrácenj, na zmar přiwedenj.

Verniethen, v. a. zaneytkowati.

Verniß, S. Firniß.

Vernunft, f. rozum, ratio; der V. gemäß, podlé rozumu.

Vernünfteley, f. mudrlantſtwj.

Vernünfteln, v. n. mudrowati.

Vernünfteln, n. mudrowánj.

Vernünftig, adj. rozumný; der Menſch iſt ein vernünftiges Thier, člowěk geſt rozumný žiwočich.

Vernünftigkeit, f. rozumnoſt.

Vernunftfähig, adj. rozumliwý.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání