Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vernunftfähigkeit – Verprallen

358

Vernunftfähigkeit, f. Vernunftkraft, f. rozumliwoſt.

Vernunftkunſt, f. S. Sequ.

Vernunftlehre, f. logika, vmnice.

Vernünftler, m. mudroch, mudrlant, mudrák; die —inn, mudrochyně, mudrlantka.

Vernunftlos, adj. nerozumný, bezrozumný; adv. —ně, bez rozumu.

Vernunftmäßig, adj. rozumný.

Vernunftmäßigkeit, f. rozumnoſt.

Vernunftſchluß, m. pl. ſchlüſſe, rozſudek; Vernunftſchlüſſe machen, rozumowati.

Vernützen, v. a. zpotřebowati.

Veröden, v. n. zpuſtnauti. 2) v. a. zpuſtiti.

Verödung, f. zpuſſtěnj, zpuſtloſt.

Veroffenbaren, v. a. zgewiti, wygewiti.

Verordnen, v. a. nařjditi, praecipere; die Obrigkeit verordnet, wrchnoſt nařizuge; eine Arzeney, ljk, lékařſtwj. b) zřjditi, vſtanowiti, nařjditi; verordneter Lehrer, nařjzený, vſtanowený včitel. c) předřjditi; zum ewigen Leben, k wěčnému žiwotu.

Verordnuung, f. nařjzenj, vſtanowenj.

Verpachten, v. a. pronagjti, propachtowati, pronagmauti, locare.

Verpachter, m. pronágemnjk, locator.

Verpachtung, f. pronágem, pronagetj, pronagmutj.

Verpartiren, v. a. zapartykowati.

Verpaſſen, v. a. propaſſowati; ein Daus, tauſſe.

Verpetſchieren, v. a. zapečetiti.

Verpfählen, v. a. koljm obehnati, zakoliti.

Verpfählung, f. zakolenj, koljm obehnánj.

Verpfänden, v. a. zaſtawiti, do záſtawy, do základu dáti, w záſtawě nechati, základ dáti; ſeine Ehre, ſwau čeſt.

Verpfändung, f. zaſtawenj.

Verpfeffern, v. a. přepepřiti: nepřepepři Petře wepře pepřem.

Verpflanzen, v. a. přeſaditi.

erpflanzung, f. přeſazenj.

Verpflegen, v. a. zaopatřiti, wyžiwiti, wyžiwowati, chowati.

Verpflegs-, potrawnj; das Verpflegsamt, potrawnj auřad.

Verpflegsbeamter, m. potrawnjk, potrawnj auřednjk.

Verpflegung, f. zaopatřenj, wyžiwenj; eine Anſtalt zur Verpflegung der Armen, přjprawa, dům k zaopatřenj chudých.

Verpflichten, v. a. (powinnoſtj) zawázati, powinen, sl. podlužen býti; er iſt dazu verpflichtet, geſt k tomu powinnowán, powinnen; dein Amt verpflichtet dich dazu, auřad twůg tě k tomu zawazuge. 2) na záwazek, pod přjſahu wzýti; einen Beamten, auřednjka.

Verpflichtung, f. zawázanj, powinnowánj, sl. podlužnoſt.

Verpflöcken, v. a. zakoljkowati, koljky zatlaucy.

Verpfründen, v. a. nadati ſe; die —dung, nadánj ſe.

Verpfuſchen, v. a. zkazyti, zhuntowati.

Verpichen, v. a. zaſmoliti; die —chung, zaſmolenj.

Verplämpern, v. a. proſſpljchati, procmýrati. 2) ſich mit Jemanden, opleſſtiti ſe s někým.

Verplatzen, v. a. propſſukati; viel Pulver, mnoho prachu.

Verplaudern, v. a. prokláboſyti, proſſtěbetati, protlachati, kláboſenjm promrhati, ztráwiti; die Zeit, čas. 2) wybrebtati, wypljſkati.

Verplumpen, v. rec. ſich, opleſſtiti ſe.

Verpönen, v. a. pod pokutau, treſtem zapowědjti.

Verpraſſen, v. a. prokwaſyti, prohodowati, proheyſowati, promrhati, protráwiti.

Verpraſſer, m. mrhař, heyſek, marnotratnjk.

Verprallen, v. a. zraditi; einen Fuchſen, liſſku.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání