Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Vorüber – Vorzimmer

Vorüber, adv. mimo, okolo; gehen, laufen, reiten, gjti, běžeti, geti; fig. minauti, 399 pominauti; das Jahr, der Zorn iſt nun vorüber, rok, hněw giž pominul; vorüber rauſchen, pomjgeti.

Vorübung, f. předcwičenj.

Vorurtheil, n. předſudek, praejudicium.

Vorvieh, n. w panſkém chljwě ſſafářůw neb owčákůw wlaſtnj dobytek.

Vorwache, f. přednj ſtráž.

Vorwachs, n. dluž, dlužeg, propolis.

Vorwachſen, v. n. wyrůſtati, wen růſti.

Vorwägen, v. a. předwážeti.

Vorwalten, v. n. zřegmý býti; daß dero Nutzen hierunter vorwalte, by gegich vžitek w tom byl zřegmý; die Gnade vorwalten laſſen, miloſti ſſetřiti, mjſto dáti; es waltet kein Zweifel vor, žádná nepozůſtáwá pochybnoſt; der Eigennutz waltet bey ihm vor, ſamozyſſtnoſt ho opanowala, poſedla.

Vorwand, f. průčelj.

Vorwand, m. zámyſl, záminka, záſtěra, barwa, foch; unter dem Vorwande der Gaſtfreundſchaft, des Waffenſtillſtandes, pod zámyſlem, fochem pohoſtinſtwj, přjměřj; nur zum Vorwand, gen na oko, na bjlo; zum Vorwande haben, zameyſſleti, záminku mjti.

Vorwarten, v. n. počjhati; einem, na někoho.

Vorwärts, adv. k předu; ſich v. neigen, k předu ſe nachýliti; vorwärts angreifen, z předu popadnauti.

Vorwachſen, v. a. práti, meyti před někým. 2) zapjrati, zameywati, zaprati, zamyti. 3) fig. předžwykowati, napljſkati, natlachati.

Vorweg, adv. napřed; gehen, napřed gjti; etwas V. kaufen, nehmen, napřed kaupiti, předkaupiti, napřed wzýti.

Vorweinen, v. n. plakati před někým.

Vorweiſen, v. a. provkázati.

Vorweiſung, f. provkázanj.

Vorwelt, f. ſtárodáwnoſt ſtarodáwnoſt , ſtarobyloſt, ſtarožitnoſt.

Vorwenden, v. a. předſtjrati.

Vorwendung, f. předſtjránj.

Vorwerfen, v. a. předhoditi, předhazowati, předwrcy; fig. předhoditi.

Vorwerk, n. poplužný dwůr, dwůr za měſtem, villa.

Vorweſer, m. předek.

Vorwiegen, v. a. předwážiti, předwažowati. 2) v. n. přewážiti, přewažowati.

Vorwimmern, v. a. předelkati.

Vorwind, m. wjtr z zadu.

Vorwinſeln, v. n. et a. předſkuhráwati, předkwičowati.

Vorwiſſen, n. předwědomj.

Vorwitz, m. wſſetečnoſt, doſkočnoſt.

Vorwitzig, adj. wſſetečný, doſkočný; ein vorwitziger Menſch, wſſetéčka, wſſetýčka.

Vorwitzigkeit, f. wſſetečnoſt.

Vorwort, n. přjmluwa; S. Fürwort. 2) předložka, předſlowj, praepositio.

Vorwurf, m. wnada, esca. 2) weytka, předházka, předhůzka, weyčitka. 2) předmět, objectum.

Vorzählen, v. a. předpočjtati, počjtati před někým.

Vorzeichen, n. znamenj, předznamenj, omen.

Vorzeichnen, v. a. předznamenati, naznamenati.

Vorzeichnung, f. předznamenánj, naznamenánj.

Vorzeigen, v. a. provkázati; einen Brief, pſanj.

Vorzeiger, m. provkazatel; die —inn, provkazatelkyně.

Vorzeit, f. ſtarožitnoſt, ſtarodáwnoſt, ſtarobyloſt.

Vorzeiten, vor Zeiten, před čaſy.

Vorziehen, v. a. wytáhnauti; etwas unter dem Bette, něco z pod poſtele. 2) zaſtřjti; den Vorhang, oponau zaſtřjti. 3) obehnati; einen Graben, Zaun, přjkopem, plotem. 4) přednoſt dáti, wjce wážiti; ich ziehe ihn ſeinem Bruder vor, gá ho předkládám geho bratrowi, wjce wážjm než geho bratra, přednoſt mu dáwám před geho bratrem.

Vorzimmer, n. přednj pokog.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání