Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Weinhefen – Weiſen

420

Weinhefen, pl. winné droždj.

Weinholz, n. wjnowé dřjwj.

Weinhülſe, f. matoliny, kominy.

Weinicht, adj. winowatý.

Weinjahr, n. rok hogný, aurodný na wjno, winný rok.

Weinkeller, m. ſklep na wjno, winný.

Weinkern, m. winné zrno, pecyčka.

Weinkieſer, m. zkuſſitel wjna.

Weinkirſche, f. ruljk, Atropa Belladonna Lin.

Weinkranz, m. wjch, winný wěnec.

Weinlager, n. kantnýře na wjno. 2) winný ſklad.

Weinland, n. winná kragina.

Weinleſe, f. winobranj, zbjránj, zbjrka wjna.

Weinleſer, m. zběrač wjna.

Weinling, m. weylimek.

Weinmeiſter, m. winohradnjk.

Weinmonath, m. řjgen, October.

Weinpreſſe, f. čeřen, winný lis, pres.

Weinraupe, f. zawinač.

Weinrebe, réwa, rýwa. S. Rebe.

Weinreich, adj. bohatý, hogný na wjno.

Weinroſe, f. ſſjpek wonný.

Weinſauer, adj. winnokyſelý.

Weinſäuerlich, adj. nawinulý, náwinný.

Weinſäure ???špatně zařazené heslo??? , f. nawinuloſt .

Weinſäuerling, m. weylimek.

Weinſäufer, m. winák; winodus, winný molek; die —inn, winačka, winoduſka, winný molek.

Weinſchädling, m. dráč, dřjſtal, wančar, Berberis dumetor dametorum Lin.

Weinſchank, m. ſſenkowánj wjna.

Weinſchenke, f. m. ſſeňkýř wjna, winař.

Weinſchenke, f. winowna, ſſenkowna kde ſe wjno ſſenkuge.

Weinſchlauch, m. winný ſſlauch. 2) winodus, winák, winný molek.

Weinſchröter, m. winſſtýř.

Weinſtein, m. winná ſtřjš (ſůl), Tartarus.

Weinſteinrahm, m. počiſſtěná ſtřjš, cremor tartari.

Weinſtock, m. winný kmen, trs, Vitis Lin.

Weinſuppe, f. winná poljwka, z wjna.

Weinträber, pl. Weintrieſter, pl. matoliny, kominy, vinacea uvarum.

Weintraube, f. hrozen; dim. hroznjček; unzeitige, kyſelka.

Weintrinker, m. winák, pigán wjna.

Weinwurz, f. zagečj oko, queum Geum urbanum Lin.

Weinzeichen, n. winný wěnec, wjch.

Weinzoll, m. clo z wjna.

Weis, adv. einem etwas weis machen, někomu něco zawěſyti, namluwiti.

Weiſe, adj. rozſſafný, maudrý, sapiens; weiſe ſeyn, maudrým býti; — werden, mudřeti, zmudřeti; ein weiſer Mann, ein Weiſer, mudřec (mudrc); eine Weiſe, mudrkyně; ſehr weiſe, přemaudrý. 2) Ein weiſer Mann, kauzedlnjk; eine weiſe Frau, kauzedlnice.

Weiſe, m. S. Weiſe, adj.

Weiſe, f. způſob, auf einerley Weiſe, gednjm způſobem; auf gleiche Weiſe, ſtegným, rowným způſobem; das iſt aus der Weiſe, to ge proti wſſemu způſobu; auf eine andere Weiſe, na giný způſob; thörichter Weiſe, poſſetilým způſobem; nach ſeiner Weiſe leben, dle ſwého způſobu žiwu býti; auf was Weiſe? na gaký způſob? 2) Eines Geſanges, melodie, nota; Kreutzweiſe, na křjž, křjžem @.

Weiſel, m. matka; S. Weiſer.

Weiſen, v. a. irr. ich weis, gewieſen, weiſe, vkázati, monstrare; ein neues Kleid, nowý kabát; zurecht, povčiti, zprawiti, povkázati; es wird ſich weiſen, okáže ſe; fig. einem die Thür, někomu dwéře vkázati; Jemanden wohin, někoho poſlati, odeſlati někoho někam; einen Verbrecher aus Stadt, zločince z měſta wypuditi, wypowědjti, wyobcowati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání