Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zeugſchmid – Zieheiſen

460

Zeugſchmid, m. zbrogjř.

Zeugſchnur, f. ſtruna na ſtřele.

Zeugung, f. plozenj, zplozenj.

Zeugungs-, plodicý, plodiſtiwý; die Zeugungskraft, plodiſtwá moc, plodiſtwoſt; das Zeugungsglied, plodicý aud.

Zeugwärter, m. zbrogničj.

Zibebe, f. hrozynka.

Zibeth, m. cybet.

Zick, adv. zick werden, kyſati.

Zicke, f. kozle; dim., dim. das Zücklein Zicklein , kozlátko.

Zickeln, v. a. kozliti ſe, okozliti ſe.

Zickzack, m. ſykſak.

Zieche, f. powlak, cýcha.

Ziege, f. koza; eine kleine, kozyčka; ſchreyen wie die Ziege, wřeſſtěti, wřjſkati.

Ziegel, m. cyhla; Ziegel brennen, cyhly páliti; — ſtreichen, cyhly dělati; ungebrannter Ziegel, truple, wepřowice; ſchwacher, topynka; S. Dach- Hohlziegel.

Ziegel-, cyhlowý; die Ziegelfarbe, cyhlowá barwa; das Ziegelöhl, cyhlowý oleg. 2) cyhelná; das Ziegelmauer, zeď cyhelná, z cyhel. 3) na cyhly; die Ziegelform, forma na cyhly; der Ziegelofen, pec na cyhly.

Ziegelbrenner, m. cyhlář, truplář; die —inn, cyhlářka, truplářka.

Ziegelbrennerey, f. cyhlářſtwj. 2) Die Hütte, cyhelna.

Ziegeldecker, m. pokrywač.

Ziegeldeckerey, f. pokrywactwj.

Ziegelhütte, f. cyhelna.

Ziegelroth, adj. čerwený, rudý gako cyhla.

Ziegelſtreicher, m. cyhlář, truplář.

Ziegen-, kozý; der Ziegenkäs, kozý ſeyr.

Ziegenbart, m. kozý brada. 2) kozák, liſſka; S. Rehling.

Ziegenbock, m. kozel. 2) Im Spotte, kregčj.

Ziegenfleiſch, n. kozyna.

Ziegenfuß, m. kozý noha. 2) kozý nůžka ? Convolvulus Pes caprae Lin.

Ziegengeſchrey, n. wřeſk kozý.

Ziegenhaar, n. kozý ſrſt, kozý chlup.

Ziegenhaut, f. kozyna; dim. kozynka.

Ziegenhirt, m. kozák, kozopas.

Ziegenkraut, n. geſtřabina, Galega Lin. 2) kozynec, Stragalus Astragalus Lin.

Ziegenkoth, m. kozý bobky.

Ziegenmelker, Ziegenſauger, m. kozodog; S. Nachtrabe.

Ziegenſtall, m. kozynec.

Ziegenſchurz, m. bednařjk.

Ziegenwolle, f. kozý chlup, ſrſt; um die Ziegenwolle ſtreiten, o pſý kot ſe tahati, de lana caprina disputare.

Zieger, m. zadnj twaroh. 2) ſpeklina w oku.

Ziegler, m. cyhlář.

Zieharm, m. heyble.

Ziehband, n. ſtahowačka.

Ziehbank, f. ſtolice, lawice.

Ziehbar, adj. tažitedlný.

Ziehbeinchen, n. trhačka.

Ziehbrunn, m. ſtudně.

Ziehe, f. cwik, ſtrawa; in die Ziehe geben, do cwiku, na ſtrawu dáti. 2) Jemanden zur Ziehe haben, někoho ſſiditi, natahowati.

Zieheiſen, n. protahowačka.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání