Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zugſtange – Zulänglichkeit

471

Zugſtange, f. pěch, pjch.

Zugſtuhl, m. tážitý ſtaw.

Zugürten, v. a. přepáſati, opáſati.

Zugweiſe, adv. walně, ſtádně, haufně, po haufjch.

Zugwind, m. tah wětru, čiſſenj, kde čiſſj.

Zugwinde, f. hewer.

Zugzehent, m. poſnopné.

Zuhaben, v. a. přjdawek mjti; er will zu haben, chce mjti přjdawek, přidáno. 2) zawjrati.

Zuhäfteln, v. a. zaſtehnauti, zapjti, vpnauti.

Zuhäfteln, v. a. zahačknauti, přihačknauti.

Zuhakeln, v. a. zaháknauti.

Zuhalten, v. a. zawřjti, zawjrati, ſtjrati; die Hand, den Mund, die Augen, ruku, hubu, oči; das Haus den ganzen Tag, dům celý den. 2) zadržeti, držeti; einem den Mund, někomu vſta. 2) v. n. dodržowati; der Schuldner, dlužnjk. b) mit Jemanden, s někým držeti, obcowati, někoho ſe přjdržeti.

Zuhaltung, f. záworka.

Zuhauen, v. n. ſekati; haue zu! ſekey! auf Jemanden, do někoho. 2) v. a. oſekáwati, oteſáwati; Bauholz, dřjwj k ſtawěnj.

Zuheilen, v. n. zhogiti ſe, zahogiti ſe, zahogowati ſe. 2) v. a. zahogiti, zahogowati.

Zuhorchen, v. n. poſlauchati, naſlýchati; vſſj naſtawiti.

Zuhören, v. a. poſlauchati.

Zuhörer, m. poſluchač, auditor.

Zujauchzen, v. a. et n. prowyſkowati; einem, někomu.

Zukehren, v. a. obrátiti; einem den Rücken, hřbetem, zadem ſe k němu. 2) wyhraditi; das Waſſer, wodu.

Zukeilen, v. a. zaklinowati.

Zuketteln, v. a. na petlicy dáti.

Zuklammern, v. a. kramlj přitužiti, přitáhnauti.

Zuklatſchen, v. a. někomu pleſkati, tleſkati.

Zukleben, v. a. zalepiti.

Zukleiſtern, v. a. zakljžiti, zalepiti.

Zuklinken, v. a. na kliku dáti; die Thür, dwéře.

Zuknöpfen, v. a. zapjnati, zapjti, zapnauti; feſt, vpnauti, vpjnati.

Zuknüpfen, v. a. zawázati, na kličku zawázati; feſt, zadrhnauti, na zadrhmo zawázati.

Zukommen, v. n. přigjti; nicht zukommen können, nemocy přigjti; zukomme dein Reich, přigď králowſtwj twé. 2) dopřáti, přepuſtiti; einem etwas, někomu něco; zu Theil werden, doſtati ſe někomu. 3) přjſluſſeti, náležeti, ſluſſeti; dir kommt es zu, zu gehorchen, tobě přjſluſſj, poſlauchati; wie es ihm zukommt, gakž na něho ſluſſj. 4) ſluſſeti; das kommt dir nicht zu, to tobě, na tebe neſluſſj. 5) pogjmati ſe; schýtiti; die Sau iſt zugekommen, ſwině ſe chraula, baukala. 6) Den Teig zukommen laſſen, těſto nechati zkynauti.

Zukoſt, f. wařenj, přjkrmj.

Zukunft, f. přjſſtj, přjchod; des Herrn, Páně. 2) budaucnoſt, budaucý čas, potomnoſt; in Zukunft, budaucně.

Zukünftig, adj. přjſſtj, budaucý; auf das Zukünftige ſehen, k budaucým wěcem prohlédati.

Zulächeln, v. n. ſmáti ſe, vſmjwati ſe na někoho. 2) v. a. Beyfall zulächeln, weſelj, radoſt, na ſobě vkazowati.

Zulage, f. raubenj, ſraubený ſraubenj . 2) přjdawek, additamentum. 3) Bey den Fleiſchern, přjwažek.

Zulangen, v. n. ſahati, ſáhnauti, ſahnauti; bey Tiſche, v ſtola. b) ſtačiti, doſtati ſe, doſtačiti; der Strick, prowaz; die Beſoldung, plat. 2) v. a. podati, podáwati; einem etwas, někomu něco.

Zulänglich, adj. doſtatečný; adv. —čně.

Zulänglichkeit, f. doſtatečnoſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání