Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zulaſſen – Zuneigen

Zulaſſen, v. a. zawřené nechati; eine Büchſe, ſſkatuli. 2) puſtiti; in das Zimmer, 472 do pokoge připuſtiti; zu Jemanden, k někomu. 3) pauſſtěti, připuſtiti; den Ochſen, k beyku. 4) dopuſtiti, dopauſſtěti; Gott, Bůh.

Zuläſſig, adj. dowolený, dopuſtitedlný; adv. k dowolenj.

Zuläſſigkeit, f. dowolenoſt, dopuſtitedlnoſt.

Zulaſſung, f. dopuſſtěnj; Gottes, božj.

Zulaß, f. ſud.

Zulauf, m. sběh; haben, waliti, hrnauti ſe k něčemu.

Zulaufen, v. n. běžeti; lauf zu! běž! 2) vháněti, vbjhati; tapfer, ſtatečně. 3) Auf Jemanden, na někoho běžeti. 4) poběhnauti; wo lauf ich zu? kam poběhnu. 5) přiběhnauti, sběhnauti; alles lief zu, wſſecko přiběhlo, sběhlo ſe. 6) Spitzig zulaufen, do ſſpice běžeti, ſe tratiti.

Zulegen, v. a. přiložiti, přikládati; Holz, dřjwj. 2) založiti; eine Grube mit Bretern, gámu prkny. 3) ſkládati, ſložiti; einen Brief, pſanj. 4) přidati; zwey Thaler, dwa tolary. 5) přičjtati; ſich etwas, něco ſobě; ſich einen Namen, gméno ſobě dáti. 6) zgednati, opatřiti; ſich ein Pferd, ſobě koně. 7) zraubiti, sraubiti; ein Gebäude, ſtawenj. II. v. n. Einem zulegen, zaſtáwati někoho.

Zuleimen, v. a. zalepiti.

Zuletzt, adv. k poſledku, poſléz, na poſledy.

Zulp, m. cumel, mlhoň.

Zulpen, v. n. cumlati, dumlati.

Zumachen, v. a. zandati, zahraditi, zadělati; ein Loch, djru. b) zawřjti; die Thür, das Haus, dwéře, dům; ein wenig, přiwřjti. c) zapnauti, zapjti; den Rock, kabát. d) zamhauřiti; die Augen, oči. e) přiklopiti; ein Gefäß mit dem Deckel, 2) v. n. dělati; mache zu! děley, poſpěš.

Zumahl, conj. zwláſſť.

Zumauern, v. a. zazditi.

Zumpfen, v. n. krotiti.

Zumurmeln, v. a. přibublati, přibubláwati.

Zumeſſen, v. a. odměřiti; Getreide, obilj. 2) přiměřiti; eine Elle Tuch, loket ſukna. 3) připſati, přičjtati, oſobiti; ſich etwas, něco ſobě.

Zumuthen, v. a. domnjwati ſe, ſmeyſſleti, domeyſſleti ſe, tuſſiti; einem etwas, něco o někom; im Böſen, ſtihati w něčem.

Zumuthung, f. domněnj, domeyſſlenj.

Zunächſt, part. praep. neybljžegi; einem, někomu.

Zunageln, v. a. hřebem zatlaucy, zabiti.

Zunähen, v. a. zaſſiti, zaſſjwati.

Zunahme, f. přibýwánj, rozmáhánj.

Zunahme, m. přjgmj, přigměnj.

Zunähter, m. kožiſſnický hudlař.

Zünden, v. n. chytati, chytiti; naſſes Pulver zündet nicht, mokrý prach nechytá.

Zunder, m. traud; brennen, napáliti. 2) hořjcý ſtrůſka.

Zünder, m. ſtrůſka. 2) zapalowač.

Zunderbüchſe, f. traudnjk.

Zunderſchwamm, m. hubka, zapalowacý hauba.

Zündholz, n. přjpal.

Zündloch, n. wypalowacý djrka, rus. zatrawka

Zündpfanne, f. pánwička, prachowna.

Zündpulver, n. ručničný prách.

Zündröhre, f. zapalowacý trubka, zapalowač.

Zündruthe, f. zapalowacý hůl.

Zündſtange, f. idem.

Zunehmen, v. a. přibyti, přibýwati; der Mond, das Waſſer, die Tage nehmen zu, měſýce, wody, dnů přibýwá; er nimmt zu, přibýwá ho. 2) rozmáhati ſe, an Vermögen, gměnjm. 3) rozmáhati ſe; die Krankheit, nemoc. 4) proſpjwati; an Tugend, an Weisheit, an Alter, ctnoſtj, maudroſtj, wěkem. II. v. a. im Stricken, přidati, přidáwati.

Zunehmen, n. přibýwánj, wzmáhánj, rozmáhánj, proſpjwánj. 2) přidáwánj.

Zuneigen, v. a. nachýliti, nakloniti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání