Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zwiſchenraum – Zwölfter

482

Zwiſchenraum, m. mezera, proſtora mezy něčjm.

Zwiſchenreich, n. mezyřiſſj, mezywláda, pol. bezkralowj, interregnum.

Zwiſchenſpiel, n. mezyhřj, intermezzo.

Zwiſchenwall, m. mezywalj.

Zwiſchenwort, n. wykřiknjk, mezyſlowj.

Zwiſchenzeit, n. mezyčaſý.

Zwiſchgold, n. zlatoſtřjbřj.

Zwiſt, m. ſwár, rozepře.

Zwiſtig, adj. ſwárliwý.

Zwiſtigkeit, f. ſwárliwoſt.

Zwitſchern, v. n. ſſwiřinkati; wie die Alten geſungen, ſo zwitſchern die Jungen, gak ſtařj dělagj, tak ſe od nich mladj včj.

Zwitter, m. cwikýř.

Zwölf, num. dwanáct, duodecim; einer von den Zwölfen, geden z dwanácti.

Zwölfeck, m. dwanactihrannjk.

Zwölfer, m. dwanáctnjk.

Zwölferley, dwanácterý.

Zwölffach, adj. dwanácterý, dwanáctnáſobnj.

Zwölfjährig, adj. dwanáctiletý.

Zwölftägig, adj. dwanáctidennj.

Zwölfte, m. dwanáctý.

Zwölftel, n. dwanáctka.

Zwölftens, adv. po dwanácté.

Zwölfter, m. dwanáctek


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání