Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zweyſchneider – Zwiſchen

481

Zweyſchneider, m. ſſpuljř.

Zweyſchneidig, adj. na obě ſtrany oſtrý.

Zweyſchürig, adj. dwogſtřižný; Schaf, owce. 2) dwogſečný; Wieſe, lauka.

Zweyſeitig, adj. dwogſtranný, oboſtranný.

Zweyſitzig, adj. dwogſedný.

Zweyſpännig, adj. o dwau konjch, dwogſpřežný; ein Wagen, wůz. 2) pro dwě oſoby; ein Bett, poſtel.

Zweyſpitze, f. noſák.

Zweyſtämmig, adj. dwogkmenný.

Zweyſtimmig, adj. dwoghlaſný.

Zweyſtimmigkeit, f. dwoghlaſnoſt.

Zweyſylbig, adj. dwogſlabyčný, dwogſylabnj.

Zweytägig, adj. dwaudennj.

Zweytauſendſt, adj. dwautiſýcý

Zweyte, adj. druhý, ol. wterý, alter; zum zweyten Mahle, po druhé.

Zweytel, n. polowička.

Zweytens, adv. za druhé, po druhé, secundo.

Zweytheilig, adj. dwogdjlný.

Zweyweiberey, f. dwauženſtwj.

Zweyzackig, adj. dwaurohý, dwauſſpičný.

Zweyzahn, m. dwogzub, Bidens Lin.

Zweyzähnig, adj. dwauzubý.

Zweyzüngig, adj. dwoggazyčný.

Zwick, m. cwek, cwok.

Zweybohrer, m. náwrtljk.

Zwickel, m. (Düpfel) hmoždinka. 2) Am Hemde, podſádka, ſrdečko.

Zwickelbart, m. mrně, walaus.

Zwicken, v. a. ſſtjpati; fig. im Leibe, ſſtjpati, vgjmati w břiſſe.

Zwicker, m. ſſtipák.

Zwickmühle, f. cwikmleyn.

Zwickſcheere, f. ſtrhowačka, volsella.

Zwickzange, f. ſſtipacý, ſſtikacý kleſſtě.

Zwiebak, m. ſuchár, cwjboch.

Zwiebel, f. cybule, Allium cepa Lin. dim. das Zwiebelchen, cybulka.

Zwiebel-, cybulný, cybulkowatý; das Zwiebelgewächs, cybulkowatá zroſtlina. 2) z cybulky; die Zwiebelbrühe, gjcha, omáčka z cybule.

Zwiebeln, v. a. cybulowati. 2) fig. řezati.

Zwiebrache, f. odůrka, pſſjrka.

Zwiebrachen, v. a. odůrowati, pſſjrowati.

Zwiefach, adj. dwognáſobný.

Zwiefältig, adj. dwognáſobný.

Zwieke, f. kapr.

Zwieliſch, adj. obalmý.

Zwiemännchen, n. dwauručnjk.

Zwiemark, m. meznjk, dwogj hranice vkazugjcý.

Zwieſel, m. razſocha, rozſocha.

Zwieſelbaum, m. dwogák.

Zwieſelbeere, f. S. Holzkirſche.

Zwieſeldorn, m. oſtroliſt, bodlawá palma, Ilex aquifolium.

Zwieſelig, adj. razſochatý, rozſochatý.

Zwieſpalt, m. roztržka, rozdwogenj; unter dreyen, roztrogenj.

Zwieſprachig, adj. obogetnj, dwogřečný.

Zwietracht, f. různice, ſwár, haſſteřenj.

Zwieträchtig, adj. haſſteřiwý.

Zwiewuchs, m. pakoſtnice.

Zwiewüchſig, adj. pokoſtničný pakoſtničný .

Zwillich, adj. pytlowina.

Zwilling, m. bljženec, dwogče, dwůgce, geminus. 2) fig. ſwogátko.

Zwinge, f. ſſraub. 2) kleſſtě.

Zwingelreif, m. heytref.

Zwingen, v. a. irr. ich zwang, zwänge, gezwungen, nutiti, cogere. 2) S. Zwängen.

Zwinger, m. nutič, nutitel, coactor. 2) parkan. 3) pſynec, pſynek.

Zwirl, m. wřeteno, hřjdel ſſpuljřnj.

Zwirlbohrer, m. ſſpuljř.

Zwirn, m. mit nit coll. nitj, nitě.

Zwirnen, adj. nitěný.

Zwirnen, v. a. ſaukati; Garn, přjzy. 2) fig. von Katzen, přjſti.

Zwirnmühle, f. přádelnj ſtrog, maſſina.

Zwirnrad, n. přeſlice.

Zwiſchen, praep. mezy, inter. mit Dativ: zwiſchen zwey Häuſern, mezy dwěma domama; zwiſchen mir und dir, mezy mnau a tebau. 2) Mit Accuſ. zwiſchen die Räder kommen, mezy kola přigjti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání