Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.

Předmluva

Edice © Mirek Čejka, Vojtěch Černý, Boris Lehečka, Zuzana Leštinová, Michaela Novotná, Martin Stluka, Iva Trhlíková, Robin Ujfaluši

Verze: 6. 4. 2008

Seznam heslových slov výchozího jazyka (němčiny)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu]


Index českých slovních tvarů

A B C Č D Ď E F G Ġ H Ch I J K L M N Ň O P R Ř S ſ T Ť U V W Y Z Ž 1 2 3 4 5 6 8


Vyhledat český výraz: Regulární výraz
Nalezeno 15 skupin hesel.

Strany zdroje: I/257

Grund-, ġruntownj; das Grundbuch, ġruntownj knjha. 2) základnj, ſpodnj, fundamentalis; das Grundgeſetz, základnj, zemſký zákon; die Grundlinie, základnj, ſpodnj čára. 3) hlawnj; die Grundregel, hlawnj prawidlo. 4) půwodnj, prwotnj; die Grundſprache, prwotnj, půwodnj gazyk; der Grundſtoff, prwotnj, žiwelná čáſtka. 5) ſtežegný, cardinalis; die Grundzahl, čjſlo ſtežegné. adv. im guten Sinne, wyſoce, pře-, z ġruntu; grundgelehrt, wyſoce včený; grundgütig, předobrotiwý. 2) im nachtheiligen Verſt. prach-, grundfalſch, prachfaleſſný; das iſt grundfalſch, to ge pauhá lež; grundböſe, prachzlý; grundfaul, prachleniwý.Strany zdroje: I/287

Hintertheil, n. zadnj čáſtka, djl; des Schiffes, zadek; der Floßprame, zadák.Strany zdroje: I/55

Artikel, m. članek, klaub, klaubek, articulus. Figürlich, artikul, čáſtka, članek, rozdělenj; die Glaubensartikel, članky wjry. Artikelweiſe, adv. po čáſtkách, po člancých.Strany zdroje: II/86

Part, m. djl, čáſtka, podjl. 2) ſtrana; der andere Part, druhá odporná ſtrana.Strany zdroje: I/56

Aß, Aeß, n. plur. Aeße, gednička, eš , monas. 2) tauš. 3) 64 čáſtka dukatu, apatekářſká libra, as.Strany zdroje: II/116

Redetheil, m. djl, čáſtka řeči.Strany zdroje: II/268

Tageszeit, f. čáſtka dne.Strany zdroje: II/269

Tagezeit, f. čáſtka dne. 2) lhůta, terminus. 3) hodinky, horae.Strany zdroje: II/275

Theil, m. djl, čáſtka; pars; dim. das Theilchen, djlek, djleček, čáſtička; zum Theil, djlem, na djle, z čáſtky, poněkud; Theil daran haben, podjl na tom mjti; Theil an meinem Unglücke, béře podjl na mém neſſtěſtj, má autrpnoſt s mým neſſtěſtjm; den Thieren zu Theil werden, zwěři ſe za podjl doſtati; großen, größten Theils, wětſſjm djlem, na wětſſjm, na neywětſſjm djle; guten Theils, z dobré čáſtky; übrigen Theils, oſtatně; in zwey Theile theilen, rozděliti na dwé, rozpůliti, rozpoliti, rozdwogiti; in drey Theile; roztrogiti @. 2) ſtrana; beyde Theile hören, obě ſtrany ſlyſſeti; ich meines Theils, co ſe mne týče, mne ſe týkage; z mé ſtrany; jedes an ſeinem Theile, každý ze ſwé ſtrany; wir unſers Theils, my ze ſwé ſtrany; eines Theils, z gedné ſtrany; andern Theils, z druhé ſtrany.Strany zdroje: II/389

Vorbühne, f. přednj čáſtka diwadla.Strany zdroje: II/389

Vordergrund, m. přednj základ, djl, čáſtka.Strany zdroje: I/11

Abſatz, m. odſada, odſazenj, sſazenj. 2) přeſtánj, přeſtáwka; ohne Abſatz austrinken, bez oddechu, bez přeſtánj, dauſſkem, na geden dauſſek wypiti. 3) Abſatz der Waare, odbyt na zbožj, dobrý prodag. 4) der Rede, čáſtka, djl, oddělenj. 5) an den Schuhen, kramflek, ſſpaljček, opatek, podpatek v obuwi. 6) in den Gärten, záhonek, hřádka w zahradě. 7) Abſatzweiſe, čáſtečně, po čáſtkách, na djly, na kuſy, po kuſých.Strany zdroje: I/13

Abſchnitt, m. odřezánj, ſřezánj. 2) odřezek, ſřjzek, oſtřižek, odkrogek, ſkrogek. 3) přeſtáwka, přetrženj, přjtrž. 4) čáſtka, rozdjl, rozdělenj reči, ſpiſu, ſectio.Strany zdroje: I/22

Achtzehner, m. oſmnáctnjk. Achtzehnter Theil, vulgo Achtzehntel, oſmnáctka, oſmnáctá čáſtka.Strany zdroje: I/217

Fünftel, n. pátý djl, pátá čáſtka, (pětina ? ).